Naar een CO2-neutrale MVO-sector

De klimaatdoelstellingen van het kabinet en het klimaatakkoord zijn direct van invloed op de gehele oliën- en vettenketen. Nederland werkt nationaal aan 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, en wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen naar 55%. Dat is inmiddels ook het uitgangspunt van de Europese Green Deal die streeft naar volledig klimaatneutraal in 2050.

Realistisch gezien is met procesefficiencyverbetering gemiddeld zo'n 30% van emissiereductie te halen. De rest moet komen uit nieuwe energiesystemen gebaseerd op hernieuwbare energie. We moeten onze innovaties daarop richten, want de doelstelling voor 2050 is 95% CO2-reductie. Welke impact heeft deze transitie naar energie-efficiënte, innovatieve productieprocessen en verduurzaming van energievoorziening voor toekomstige productontwikkeling en marketing?  

Samen met een aantal experts op het gebied van klimaat, innovatie en energie: Reinier van den Berg, David Pappie, Bas Janssen, Ron van den Akker en Rob Kreiter verkennen we de uitdagingen en oplossingen.

Het MVO Netwerkevent is de ideale gelegenheid om naast alle MVO-leden ook onze externe partners binnen de industrie, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties te ontmoeten.

We informeren u over de datum waarop het Netwerkevent zal plaats vinden.

Programma

15:00 - 15:30 Ontvangst  
15:30 - 15:40 Welkom door Frans Claassen, directeur van MVO
15:40 - 15:50 Introductie door Reinier van den Berg, dagvoorzitter, meteoroloog en kenner op het gebied van klimaatverandering en milieuvervuiling, maar ook over innovatie en clean technology
 15:50 - 16:10  Visie overheidsbeleid - David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken
 16:10 - 16:25 Klimaataanpak in de Rotterdamse haven - Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, de Rotterdamse ondernemersorganisatie voor de haven en industrie (foto: Marieke Odekerken)  
 16:25 - 16:40 Energie efficiency en procesinnovaties tot 2030 - Ron van den Akker, Directeur Operational Excellence & Responsible Care van DSM  
 16:40 - 17:30 Inspiratie voor innovatie - Paneldebat met de sprekers en Rob Kreiter (Directeur van TKI Energie en Industrie)  
17:30 - 19:00 Netwerkborrel