17 september 2020

Lancering Platform Voeding Nederland

Platform Voeding Nederland is een nieuw samenwerkingsverband tussen 7 partijen met autoriteit op het gebied van voeding. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte aan eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding richting (zorg)professionals. Het platform richt zich op het bevorderen van onderbouwde informatie, adviezen en scholing op het gebied van voeding, door samenwerking en afstemming.

Platform Voeding Nederland wil bijdragen aan de gezondheid van alle inwoners van Nederland door gezamenlijk het belang van voeding bij preventie en behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen uit te dragen naar professionals. De partijen die samenwerken zijn: Voedingscentrum, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Vereniging Arts en Leefstijl, Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, Alliantie Voeding in de Zorg, Diëtisten Coöperatie Nederland, en de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen.

De juiste informatie

De samenwerkende partijen bundelen de krachten omdat juist over voeding veel versnipperde informatie bestaat. De Richtlijnen goede voeding en Voedingsnormen vormen de basis van de adviezen voor gezonde voeding. Voor mensen met bepaalde aandoeningen vormen deze richtlijnen ook het uitgangspunt. Er kan van deze richtlijn worden afgeweken op basis van onderbouwde voedingsadviezen uit diverse ziekte-specifieke richtlijnen, onder begeleiding van een professional.

Scholing medici

Vanuit Platform Voeding Nederland is de werkgroep ‘Voeding in het geneeskundecurriculum’ gestart. In deze werkgroep werken de partners van het platform samen met de landelijke geneeskunde opleidingen om bestaand voedingsonderwijs breed te implementeren en waar nodig nieuw materiaal te ontwikkelen. Platform Voeding Nederland denkt ook mee in het project ‘Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen’, dat de Alliantie Voeding in de Zorg uitvoert voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ambities van het Nationaal Preventieakkoord op dit domein te realiseren.
 

Lees meer op de website: https://platformvoedingnederland.nl

Laatst gewijzigd: 17 september 2020