Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2021

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven en personen die activiteiten verrichten die bedrijfsmatig zijn in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen per 1 januari 2021. De tarieven gaan in 2021 met maximaal 1,7% omhoog.

De tarieven die de NVWA in rekening brengt worden bepaald door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De tariefsverhoging van 1,7% is gebaseerd op gemiddelde prijsstijgingen bij de overheid uit de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau.

Doorberekenen van kosten

De NVWA wordt voor ongeveer 70% betaald door het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De overige 30% zijn inkomsten uit keuringen en herinspecties bij bedrijven. Deze bedragen worden via retributies bij het bedrijfsleven in rekening gebracht. De NVWA-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht.

Deze wijzigingsregelingen van de tarieven van de NVWA worden in de Staatscourant gepubliceerd en staan ook op de website van de NVWA. Op de website van de NVWA staat ook een overzicht van alle tarieven en een zogenoemde ‘was-wordt-lijst’ met een overzicht van de tarieven in 2020 en 2021.

Bron: NVWA

Laatst gewijzigd: 9 december 2020