Nieuwe Europese analysemethode voor PAK's in voeding

NEN heeft onlangs een nieuwe Europees genormaliseerde analysemethode gepubliceerd voor de bepaling van PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in diverse voedingsmiddelen, NPR-CEN/TS 16621.

Met de nieuwe methode kunnen de gehaltes van benzo[a]pyreen (BaP), benz[a]anthraceen (BaA), benzo[b]fluoranteen (BbF) en chryseen (CHR) in diverse voedingsmiddelen worden gemeten (horizontale methode). De methode is voor deze stoffen ‘in-house’ gevalideerd voor diverse voedingsmiddelen. Als analysetechniek wordt HPLC met fluorescentie detectie gebruikt. De prestatiekenmerken voldoen aan de eisen uit Europese wetgeving, waardoor de methode uitermate geschikt is om gebruikt te worden bij handhaving van Europese wetgeving voor voedselveiligheid.

De Europese Commissie heeft ongeveer twee jaar geleden een opdracht gegeven aan de CEN-werkgroep 'Procescontaminanten' om negen nieuwe Europese standaarden te ontwikkelen. Nederland leidt deze CEN-werkgroep. Naast PAK's werkt de groep ook aan analysemethodes voor andere verontreinigingen die in voedsel kunnen voorkomen, waaronder acrylamide (friet, koekjes), melamine (melk, melkproducten), furaan (koffie), ethylcarbamaat (sommige alcoholische dranken), en minerale olie in plantaardige olie.

Voor meer informatie klik hier.

Laatst gewijzigd: 28 mei 2014