31 oktober 2016

Nieuwe VCP: gemiddelde inname vetten en oliën gedaald met 15 procent

De afgelopen vijf jaar zijn Nederlanders minder vetten en oliën gaan eten en lag de inname ver onder de aanbeveling van het Voedingscentrum. Ook worden aardappelen, zuivel, koek en gebak en vlees minder geconsumeerd. De consumptie van niet-alcoholische dranken en kruiden en sauzen is toegenomen. De hoeveelheid groente en graanproducten bleef ongeveer gelijk. Kinderen zijn 20 procent meer fruit gaan eten ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit zijn de bevindingen van het RIVM in de eerste twee onderzoeksjaren van de nieuwe voedselconsumptiepeiling van 2012-2016. Een samenvatting van de resultaten van de periode 2012-2014 zijn op 11 oktober 2016 gepubliceerd op de website van het RIVM.

Inname vetten en oliën
Ten opzichte van vijf jaar geleden is de consumptie van oliën en vetten gedaald. Hierbij laten volwassenen en kinderen vergelijkbare resultaten zien. De gemiddelde inname van oliën en vetten per dag bij 1-79 jarigen is 22 gram per dag. Dit is een daling van bijna 15% vergelen met de VCP 2007-2010. De inname ligt ver onder de aanbeveling van het Voedingscentrum. Vrouwen moeten dagelijks 40 gram oliën en vetten gebruiken en mannen 65 gram. De meeste oliën en vetten worden gegeten tijdens het diner.

Andere voedingsmiddelen
Een Nederlander consumeert gemiddeld per dag ruim 3 kg aan eten en drinken. Ongeveer 2 kg hiervan is in de vorm van dranken (thee, koffie, water, frisdranken, alcohol en andere dranken). Brood en vlees zijn populair: dit eten we respectievelijk 6 á 7 dagen per week. Vis en peulvruchten worden minder vaak gegeten (1 dag per week of minder). De samenstelling van het voedingsmiddelenpakket verschilt nauwelijks per leeftijd. Uitzondering hierop is dat kinderen relatief meer zuivel en fruit eten en volwassenen meer drinken (zowel alcoholische als non-alcoholische dranken). Uit de nieuwe RIVM-peiling blijkt dat kinderen van 9 tot 18 jaar in de afgelopen 5 jaar 20 procent meer fruit zijn gaan eten (nu gemiddeld 94 gram per dag).

De Voedselconsumptiepeiling
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden sinds 1987 periodiek binnen de voedselconsumptiepeiling (VCP) gegevens verzameld over de consumptie van voedsel en dranken van de Nederlandse bevolking. Het RIVM onderzoekt momenteel de consumptie in Nederland van 1- tot 79-jarigen in de periode 2012-2016. De resultaten van de periode 2012-2014, voor de voedingsmiddelen die worden gegeten en gedronken, hoeveel, waar en wanneer zijn samengevat in een factsheet. Dit zijn de tussenresultaten van de jaren 2012-2014 op basis van gegevens van ruim tweeduizend kinderen en volwassenen. De eindresultaten over de volledige onderzoeksperiode worden eind 2018 verwacht.

Voor meer informatie, klik hier

Laatst gewijzigd: 1 november 2016