18 november 2014

Nieuwe ziekte-risicoreductie claims goedgekeurd door de Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) heeft onlangs twee verordeningen met in totaal vier goedgekeurde ziekte-risicoreductie claims (de zogenaamde artikel 14 claims) gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Een van de goedgekeurde claims geeft een verband aan tussen de vervanging van verzadigde vetten in de voeding door onverzadigde vetten en een verlaging van het bloedcholesterolgehalte. Deze claim mag alleen gebruikt worden voor oliën en vetten.

De EFSA heeft in een advies geconcludeerd dat deze claim alleen gebruikt mag worden als significante hoeveelheden verzadigde vetzuren in het product worden vervangen door enkelvoudige onverzadigde vetzuren en/of meervoudige onverzadigde vetzuren. Om te waarborgen dat een levensmiddel een significante hoeveelheid enkelvoudige onverzadigde vetzuren en/ of meervoudige onverzadigde vetzuren bevat, mag de claim alleen gebruikt worden voor oliën en vetten die een hoog gehalte hebben aan onverzadigde vetzuren.

Ook is de EC akkoord gegaan met een claim die een verband aangeeft tussen de consumptie van vitamine D en de vermindering van het risico op vallen. De goedgekeurde claims mogen vanaf 7 december 2014 worden gebruikt, mits aan de voorwaarden voor gebruik van de betreffende claims is voldaan.

De officieel door de EC goedgekeurde claims over verzadigde vetzuren en vitamine D en zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

Claim

Voorwaarden voor het gebruik   van de claim

Beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of aanvullende   vermelding of waarschuwing

Het is aangetoond dat het vervangen van verzadigde vetten door onverzadigde vetten in de voeding het bloedcholesterol verlaagt. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor de ontwikkeling van coronaire hartziekten.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog   gehalte aan onverzadigde vetzuren, zoals bedoeld bij de claim RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN, zoals vermeld in bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

De claim mag alleen worden gebruikt voor oliën en vetten.

Vitamine D helpt om de risico's van vallen te verminderen, in verband met houdingsinstabiliteit en spierzwakte. Vallen is een risicofactor voor   botbreuken bij mannen en vrouwen vanaf 60 jaar.

De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingssupplementen die ten   minste 15 μg vitamine D per dagelijkse portie bevatten. Aan de consument   wordt de informatie verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een  dagelijkse inname van 20 μg vitamine D uit alle bronnen.

Bij voedingssupplementen verrijkt met vitamine D mag de claim enkel worden gebruikt voor levensmiddelen die zich richten op mannen en vrouwen vanaf 60 jaar.

Naast deze claims zijn gezondheidsclaims m.b.t. calcium, calcium & vitamine D goedgekeurd. Ingediende claims over glucosaminehydrocholoride, geïsoleerde sojaproteïnen, plantensterolen in combinatie met Cholesternormmix, EPA en plantenstanolen (in plantenstanolesters) zijn afgewezen.

N.B. in verband met verschillen tussen de Engelse en Nederlandse tekst van de betreffende verordeningen: Dit nieuwsbericht is gebaseerd op de Engelse versies.

Klik hier voor de Verordening Nr. 1226/2014
Klik hier voor de Verordening Nr. 1228/2014

Laatst gewijzigd: 26 november 2014