Overzichtspagina

 1. EP akkoord met wetsvoorstel verordening Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

  Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van de Europese Commissie betreffende een verordening Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën. Een van de hoofddoelstellingen van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met betrekking tot het tijdvak 2014-2020, is het versterken van de Europese industrie door acties ter ondersteuning van onderzoek en innovatie in diverse bedrijfstakken. Het programma voorziet met name in het opzetten van publiek-private partnerschappen die bijdragen aan de oplossing van een aantal van de essentiële uitdagingen waar Europa mee geconfronteerd wordt.
  Lees meer
 2. 7 april 2016

  Conferentie 'Veg Oils & Meals' in Rotterdam

  Op 2 en 3 juni 2016 organiseert APK Inform-Agency, een adviesbureau van de agribusiness in de GOS-landen, een conferentie in het Hilton Hotel in Rotterdam, met als onderwerp 'Veg Oils & Meals'.
  Lees meer
 3. Nieuwe Schijf van Vijf gelanceerd

  Op 22 maart 2016 heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf gelanceerd. Opnieuw maakt de groep ‘smeer- en bereidingsvetten’ deel uit van de Schijf. Want aldus het Voedingscentrum “Groente gebakken in wat zonnebloemolie, olijfolie gesprenkeld over de salade, margarine op brood. Ons lichaam heeft die onverzadigde vetten nodig.”
  Lees meer
 4. Plantaardige olie ingrediënt voor coating die koffiebekers recyclebaar maakt

  AKZO heeft een coating ontwikkeld, op basis van onder andere plantaardige olie, die er voor zorgt dat papieren koffiebekers herbruikbaar zijn.
  Lees meer
 5. Nieuwe coördinator & technisch voorzitter FND


  Lees meer
 6. 15 februari 2016

  Agribusiness Seminar en Netwerkbijeenkomst Landbouwraden

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert op woensdagmiddag en -avond 16 maart 2016 een bijeenkomst met de Landbouwraden. Het evenement is bedoeld voor agro-ondernemers met internationale ambities en bestaat uit regioseminars met aansluitend een gezamenlijke Agribusiness netwerkbijeenkomst.
  Lees meer
 7. MVO course Food & Feed Safety fully booked


  Lees meer
 8. 9 februari 2016

  RSPO launches 'RSPO NEXT'

  The Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) has launched the voluntary add-on criteria to its existing Principles and Criteria (P&C). A framework for palm oil buyers to purchase RSPO NEXT Credits is currently being developed.
  Lees meer
 9. 1 februari 2016

  Cie. Corbey Advies Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

  De huidige afvalwetgeving belemmert de totstandkoming van de biobased economy. Om een biobased economy en een zero waste society te bereiken beveelt de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) een actieplan aan met maatregelen die de wettelijke kaders verbeteren, publieke belangen als veiligheid en gezondheid borgen en het duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen in Nederland stimuleren. Dit advies is nu beschikbaar.
  Lees meer
 10. 20 januari 2016

  EU publicatie goedkeuring rozemarijn (E392) als antioxidant in smeerbare vetproducten

  In het officiële publicatieblad van de Europese Unie van 20 januari 2016 is bekendgemaakt dat rozemarijn extract (E392) is toegestaan als antioxidant in smeerbare vetproducten met een vetgehalte lager dan 80%. Dit is gebeurd met Verordening (EU) 2016/56.
  Lees meer