Overzichtspagina

 1. 20 januari 2016

  EU publicatie goedkeuring rozemarijn (E392) als antioxidant in smeerbare vetproducten

  In het officiële publicatieblad van de Europese Unie van 20 januari 2016 is bekendgemaakt dat rozemarijn extract (E392) is toegestaan als antioxidant in smeerbare vetproducten met een vetgehalte lager dan 80%. Dit is gebeurd met Verordening (EU) 2016/56.
  Lees meer
 2. 20 januari 2016

  Cursus ‘Succesvol naar de markt met innovaties’

  Op donderdag 18 februari 2016 en donderdag 3 maart vindt in Den Bosch de tweedaagse cursus ‘Succesvol naar de markt met innovaties’ plaats. Een coproductie van Berenschot en HAS Hogeschool waarbij ondernemers in de agrifood leren hoe ze een marktintroductie succesvol kunnen laten verlopen. Bij deze willen we de cursus bij u onder de aandacht brengen.
  Lees meer
 3. 20 januari 2016

  Frankrijk voert belasting op vet in

  Eind december 2015 is in Frankrijk een belasting op vetten ingevoerd, bij wijziging van artikel 71 van de wet inzake financiën voor 2003 (wet nr. 2000-1353 van 30 december 2000). De belasting bedraagt €0,25 per ton verhandeld product. Dit tarief kan elk jaar met een limiet van maximaal € 0,50 per ton worden herzien. De belasting wordt geheven op eetbare oliën (al dan niet geraffineerd), margarine(producten) en varkensvet. Andere (dierlijke) vetten zoals zuivel vallen er niet onder.
  Lees meer
 4. 20 januari 2016

  EFSA publiceert geactualiseerde handleiding aanvraagprocedures gezondheidsclaims

  Op 18 januari 2016 heeft de EFSA een bijgewerkte handleiding gepubliceerd met advies voor aanvragers van gezondheidsclaims. In de handleiding is opgenomen waaraan aanvragen voor nieuwe gezondheidsclaims moeten voldoen.
  Lees meer
 5. Training Crisismanagement voor de FEED industry

  Op 17 maart 2016 organiseert de Agri Food Academy de Training Crisismanagement voor de FEED industry. Deze cursus is ontwikkeld samen met het Comité van Graanhandelaren, Secure Feed en GMP+ International.
  Lees meer
 6. Registration MVO Course Food & Feed Safety 2016 opened


  Lees meer
 7. MVO/NVWA interpretatiedocument beschikbaar in het Duits


  Lees meer
 8. STC-cursus oliën en vetten

  Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) verzorgt in samenwerking met MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, binnenkort wederom de cursus ‘Plantaardige en dierlijke oliën en vetten (inclusief oleochemie)’. Deze cursus omvat tien avonden theorie en twee middagen excursie en wordt afgesloten met een examen. Cursusbegeleider is Aniel Jagesser. De start van de nieuwe cursus is op dinsdag 26 januari 2016 om 18.30 uur.
  Lees meer
 9. 22 december 2015

  België notificeert besluit mayonaise

  België heeft vorige week bij de Europese Commissie een ontwerp-besluit aangemeld over mayonaise. In dit besluit wordt de term mayonaise gedefinieerd en de voorwaarden van de samenstelling vastgesteld. Dit besluit is alleen van toepassing voor België.
  Lees meer
 10. Intrekking Richtlijn 76/621/EEG voor maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten

  In het officiële publicatieblad van de EU (L327) van 11 december jl. is aangegeven, dat richtlijn 76/621/EEG inzake erucazuur is ingetrokken; dit is gebeurd met Verordening (EU) 2015/2284. Gemeld wordt dat bedoelde richtlijn uit 1976 geen reëel effect meer heeft en dus ingetrokken kan worden als zijnde een ‘achterhaalde rechtshandeling’.
  Lees meer