Overzichtspagina

 1. MVO course Food & Feed Safety fully booked


  Lees meer
 2. 9 februari 2016

  RSPO launches 'RSPO NEXT'

  The Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) has launched the voluntary add-on criteria to its existing Principles and Criteria (P&C). A framework for palm oil buyers to purchase RSPO NEXT Credits is currently being developed.
  Lees meer
 3. 1 februari 2016

  Cie. Corbey Advies Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

  De huidige afvalwetgeving belemmert de totstandkoming van de biobased economy. Om een biobased economy en een zero waste society te bereiken beveelt de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) een actieplan aan met maatregelen die de wettelijke kaders verbeteren, publieke belangen als veiligheid en gezondheid borgen en het duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen in Nederland stimuleren. Dit advies is nu beschikbaar.
  Lees meer
 4. 20 januari 2016

  EU publicatie goedkeuring rozemarijn (E392) als antioxidant in smeerbare vetproducten

  In het officiële publicatieblad van de Europese Unie van 20 januari 2016 is bekendgemaakt dat rozemarijn extract (E392) is toegestaan als antioxidant in smeerbare vetproducten met een vetgehalte lager dan 80%. Dit is gebeurd met Verordening (EU) 2016/56.
  Lees meer
 5. 20 januari 2016

  Cursus ‘Succesvol naar de markt met innovaties’

  Op donderdag 18 februari 2016 en donderdag 3 maart vindt in Den Bosch de tweedaagse cursus ‘Succesvol naar de markt met innovaties’ plaats. Een coproductie van Berenschot en HAS Hogeschool waarbij ondernemers in de agrifood leren hoe ze een marktintroductie succesvol kunnen laten verlopen. Bij deze willen we de cursus bij u onder de aandacht brengen.
  Lees meer
 6. 20 januari 2016

  Frankrijk voert belasting op vet in

  Eind december 2015 is in Frankrijk een belasting op vetten ingevoerd, bij wijziging van artikel 71 van de wet inzake financiën voor 2003 (wet nr. 2000-1353 van 30 december 2000). De belasting bedraagt €0,25 per ton verhandeld product. Dit tarief kan elk jaar met een limiet van maximaal € 0,50 per ton worden herzien. De belasting wordt geheven op eetbare oliën (al dan niet geraffineerd), margarine(producten) en varkensvet. Andere (dierlijke) vetten zoals zuivel vallen er niet onder.
  Lees meer
 7. 20 januari 2016

  EFSA publiceert geactualiseerde handleiding aanvraagprocedures gezondheidsclaims

  Op 18 januari 2016 heeft de EFSA een bijgewerkte handleiding gepubliceerd met advies voor aanvragers van gezondheidsclaims. In de handleiding is opgenomen waaraan aanvragen voor nieuwe gezondheidsclaims moeten voldoen.
  Lees meer
 8. Training Crisismanagement voor de FEED industry

  Op 17 maart 2016 organiseert de Agri Food Academy de Training Crisismanagement voor de FEED industry. Deze cursus is ontwikkeld samen met het Comité van Graanhandelaren, Secure Feed en GMP+ International.
  Lees meer
 9. Registration MVO Course Food & Feed Safety 2016 opened


  Lees meer
 10. MVO/NVWA interpretatiedocument beschikbaar in het Duits


  Lees meer