Overzichtspagina

 1. Training Crisismanagement voor de FEED industry

  Op 17 maart 2016 organiseert de Agri Food Academy de Training Crisismanagement voor de FEED industry. Deze cursus is ontwikkeld samen met het Comité van Graanhandelaren, Secure Feed en GMP+ International.
  Lees meer
 2. Registration MVO Course Food & Feed Safety 2016 opened


  Lees meer
 3. MVO/NVWA interpretatiedocument beschikbaar in het Duits


  Lees meer
 4. STC-cursus oliën en vetten

  Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) verzorgt in samenwerking met MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, binnenkort wederom de cursus ‘Plantaardige en dierlijke oliën en vetten (inclusief oleochemie)’. Deze cursus omvat tien avonden theorie en twee middagen excursie en wordt afgesloten met een examen. Cursusbegeleider is Aniel Jagesser. De start van de nieuwe cursus is op dinsdag 26 januari 2016 om 18.30 uur.
  Lees meer
 5. 22 december 2015

  België notificeert besluit mayonaise

  België heeft vorige week bij de Europese Commissie een ontwerp-besluit aangemeld over mayonaise. In dit besluit wordt de term mayonaise gedefinieerd en de voorwaarden van de samenstelling vastgesteld. Dit besluit is alleen van toepassing voor België.
  Lees meer
 6. Intrekking Richtlijn 76/621/EEG voor maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten

  In het officiële publicatieblad van de EU (L327) van 11 december jl. is aangegeven, dat richtlijn 76/621/EEG inzake erucazuur is ingetrokken; dit is gebeurd met Verordening (EU) 2015/2284. Gemeld wordt dat bedoelde richtlijn uit 1976 geen reëel effect meer heeft en dus ingetrokken kan worden als zijnde een ‘achterhaalde rechtshandeling’.
  Lees meer
 7. 18 december 2015

  Nieuwe Verordening ‘nieuwe voedingsmiddelen’ gepubliceerd

  Op 11 december 2015 is de nieuwe Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Met deze verordening zullen nieuwe voedingsmiddelen sneller op de markt gebracht kunnen worden. De wet is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.
  Lees meer
 8. 17 december 2015

  Leden Belgische Alliantie Duurzame Palmolie gebruiken 100% RSPO gecertificeerde duurzame palmolie

  DETIC, de sectorvereniging van fabrikanten en verdelers van onder meer cosmetica, detergenten , onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, sluit ook aan bij het Belgische commitment.
  Lees meer
 9. New infographic on palm oil trade flows and sustainability

  MVO presents a new infographic with facts and figures on trade flows and sustainability initiatives for palm oil and palm kernel oil in Europe to work towards 100% sustainable palm oil in Europe.
  Lees meer
 10. Revisie MVO/NVWA interpretatiedocument

  De afgelopen maanden is het zogenaamde gezamenlijke MVO/NVWA interpretatiedocument herzien. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met de NVWA. Hierin is vastgelegd wanneer sprake is van een wettelijke overschrijding van de MRL (Maximale Residu Limiet) van pesticiden in verschillende olie- en vetproducten die richting de levensmiddelen- of diervoederindustrie gaan. In geval van een wettelijke overschrijding, is een bedrijf verplicht om de NVWA hierover te informeren.
  Lees meer