Overzichtspagina

 1. 22 december 2015

  België notificeert besluit mayonaise

  België heeft vorige week bij de Europese Commissie een ontwerp-besluit aangemeld over mayonaise. In dit besluit wordt de term mayonaise gedefinieerd en de voorwaarden van de samenstelling vastgesteld. Dit besluit is alleen van toepassing voor België.
  Lees meer
 2. Intrekking Richtlijn 76/621/EEG voor maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten

  In het officiële publicatieblad van de EU (L327) van 11 december jl. is aangegeven, dat richtlijn 76/621/EEG inzake erucazuur is ingetrokken; dit is gebeurd met Verordening (EU) 2015/2284. Gemeld wordt dat bedoelde richtlijn uit 1976 geen reëel effect meer heeft en dus ingetrokken kan worden als zijnde een ‘achterhaalde rechtshandeling’.
  Lees meer
 3. 18 december 2015

  Nieuwe Verordening ‘nieuwe voedingsmiddelen’ gepubliceerd

  Op 11 december 2015 is de nieuwe Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Met deze verordening zullen nieuwe voedingsmiddelen sneller op de markt gebracht kunnen worden. De wet is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.
  Lees meer
 4. 17 december 2015

  Leden Belgische Alliantie Duurzame Palmolie gebruiken 100% RSPO gecertificeerde duurzame palmolie

  DETIC, de sectorvereniging van fabrikanten en verdelers van onder meer cosmetica, detergenten , onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, sluit ook aan bij het Belgische commitment.
  Lees meer
 5. New infographic on palm oil trade flows and sustainability

  MVO presents a new infographic with facts and figures on trade flows and sustainability initiatives for palm oil and palm kernel oil in Europe to work towards 100% sustainable palm oil in Europe.
  Lees meer
 6. Revisie MVO/NVWA interpretatiedocument

  De afgelopen maanden is het zogenaamde gezamenlijke MVO/NVWA interpretatiedocument herzien. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met de NVWA. Hierin is vastgelegd wanneer sprake is van een wettelijke overschrijding van de MRL (Maximale Residu Limiet) van pesticiden in verschillende olie- en vetproducten die richting de levensmiddelen- of diervoederindustrie gaan. In geval van een wettelijke overschrijding, is een bedrijf verplicht om de NVWA hierover te informeren.
  Lees meer
 7. 7 december 2015

  Game changer for sustainable palm oil

  European private sector organizations join forces for a first time to ensure a fully sustainable palm oil supply chain in Europe by 2020. At the EU and Global Value Chains’ high-level conference, the Commitment to Support 100% Sustainable Palm Oil in Europe was presented to the Dutch Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Lilianne Ploumen. The Netherlands with four other European countries (Denmark, France, Germany, United Kingdom) declared governmental support by presenting the Amsterdam Palm Oil Declaration.
  Lees meer
 8. 4 december 2015

  EC: wettelijke limiet op TFA meest doeltreffende maatregel

  Uit het rapport van de Europese Commissie dat op 3 december 2015 is voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad blijkt dat men een wettelijke limiet voor industriële transvetzuren de meest doeltreffende maatregel vindt. De Commissie wil, voor het nemen van een beleidsbeslissing, eerst een consultatieronde starten en een effectenbeoordeling uitvoeren om de omvang van het probleem en de verschillende mogelijke oplossingen te analyseren, met name de optie van een wettelijke limiet.
  Lees meer
 9. 2 december 2015

  Task Force Duurzame Palmolie krijgt opvolging in 2016

  Sinds 2010 werkt de Task Force Duurzame Palmolie aan het realiseren van 100% duurzame palmolie in de Nederlandse markt. Eind 2015 loopt het mandaat van de Task Force af. De Task Force Duurzame Palmolie kijkt uit naar het eindresultaat maar geeft bij voorbaat aan dat het werk niet klaar zal zijn. Verduurzaming is immers een continu proces. De leden van de Task Force gaan verder met het verduurzamen van de palmolieketen en doen dit via de ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’. De leden van de Dutch Alliance Sustainable Palm Oil zullen stimuleren dat er meer fysiek duurzame palmolie verwerkt wordt in producten en zullen werken aan de continue verbetering van de certificeringsstandaarden.
  Lees meer
 10. 30 november 2015

  Swedish initiative for sustainable palm oil presents progress report

  Book & Claim dominates Swedish Food Industry throughout the period 2010-2015. Mass Balance and Segregated options increase slowly.
  Lees meer