Overzichtspagina

 1. Verantwoorde soja voor Milieukeur-varkens

  Milieukeur-varkens krijgen sinds 1 juli alleen nog voer voorgeschoteld met verantwoord geproduceerde soja. Vion gaat daarnaast ook verantwoorde soja toepassen voor het Beter Leven varkensvlees dat zij produceren.
  Lees meer
 2. EFSA launches public consultation on acrylamide


  Lees meer
 3. Volkskrant publiceert artikel over duurzame palmolie

  De economie bijlage van de Volkskrant publiceerde afgelopen zaterdag (28-06) een artikel over duurzame palmolie. Het artikel stelt de vraag "hoe duurzaam?" duurzame palmolie is en laat de complexe keten zien waar (duurzame) palmolie mee te maken heeft. De weg naar duurzame palmolie is lang en lastig, maar daardoor niet onhaalbaar, zoals Milieudefensie met "het verminderen van de wereldwijde vraag naar palmolie" suggereert. De discussies en onderwerpen beschreven in het artikel benadrukken nogmaals het belang en de inzet voor meer duurzame palmolie in de hele keten.
  Lees meer
 4. RASFF Annual Report 2013

  Recentelijk is het jaarrapport van RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) over 2013 gepubliceerd.
  Lees meer
 5. RIVM: percentage volwassenen met overgewicht zal niet verder toenemen

  Het percentage volwassenen in Nederland met overgewicht zal waarschijnlijk niet verder toenemen. Dit is een van de uitkomsten uit het rapport ‘Een gezonder Nederland’, de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV) van het RIVM, die op 24 juni werd aangeboden aan minister Schippers. De VTV geeft een overzicht van de huidige stand van de volksgezondheid en beschrijft trends in het verleden en in de toekomst.
  Lees meer
 6. Task Force Duurzame Palmolie roept bedrijven op over te stappen op 100% duurzame palmolie


  Lees meer
 7. Groei in gebruik van gezonder vloeibaar frituurvet in cafetaria’s

  Sinds het begin van de campagne Verantwoord Frituren in 2004 is er veel veranderd in de wijze van frituren bij cafetaria’s. In 10 jaar tijd is het gebruik van vloeibaar frituurvet of –olie in cafetaria’s sterk gestegen ten opzichte van vast vet: van 51% in 2003 tot 85% in 2013. Nog steeds stijgt het aantal cafetaria’s dat vloeibare frituurproducten gebruikt ten opzichte van cafetaria’s die vast vet gebruiken.
  Lees meer
 8. Richtlijnen Voedingscentrum om kantines gezonder te maken

  Het Voedingscentrum heeft richtlijnen voor sportverenigingen ontwikkeld om de kantine te voorzien van een gezonder aanbod, die ook in andere kantines kunnen worden toegepast. Een van de richtlijnen is: ‘Als er wordt gefrituurd, dan in vloeibaar frituurvet’.
  Lees meer
 9. Groei gebruik duurzame palmolie in voedingsmiddelen

  Het aandeel duurzame palmolie verwerkt door de Nederlandse voedingsindustrie is 61%. Hiermee is opnieuw een groei in het aandeel duurzame palmolie te zien. ‘Op weg naar 100% duurzame palmolie eind 2015 is dit een goede stap’, aldus Eddy Esselink, voorzitter van de Task Force Duurzame Palmolie bij de presentatie van de derde jaarrapportage tijdens de Europese Roundtable van de RSPO in Londen.
  Lees meer
 10. Aanpassing EU regelgeving zeetransport vloeibare oliën en vetten

  Recentelijk is Verordening (EU) Nr. 579/2014 gepubliceerd. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaronder vloeibare oliën en vetten over zee getransporteerd mogen worden. Met de publicatie van deze Verordening wordt Richtlijn 96/3/EC ingetrokken. De nieuwe Verordening treedt inwerking met ingang van 17 juni a.s.
  Lees meer