Overzichtspagina

 1. Task Force Duurzame Palmolie roept bedrijven op over te stappen op 100% duurzame palmolie


  Lees meer
 2. Groei in gebruik van gezonder vloeibaar frituurvet in cafetaria’s

  Sinds het begin van de campagne Verantwoord Frituren in 2004 is er veel veranderd in de wijze van frituren bij cafetaria’s. In 10 jaar tijd is het gebruik van vloeibaar frituurvet of –olie in cafetaria’s sterk gestegen ten opzichte van vast vet: van 51% in 2003 tot 85% in 2013. Nog steeds stijgt het aantal cafetaria’s dat vloeibare frituurproducten gebruikt ten opzichte van cafetaria’s die vast vet gebruiken.
  Lees meer
 3. Richtlijnen Voedingscentrum om kantines gezonder te maken

  Het Voedingscentrum heeft richtlijnen voor sportverenigingen ontwikkeld om de kantine te voorzien van een gezonder aanbod, die ook in andere kantines kunnen worden toegepast. Een van de richtlijnen is: ‘Als er wordt gefrituurd, dan in vloeibaar frituurvet’.
  Lees meer
 4. Groei gebruik duurzame palmolie in voedingsmiddelen

  Het aandeel duurzame palmolie verwerkt door de Nederlandse voedingsindustrie is 61%. Hiermee is opnieuw een groei in het aandeel duurzame palmolie te zien. ‘Op weg naar 100% duurzame palmolie eind 2015 is dit een goede stap’, aldus Eddy Esselink, voorzitter van de Task Force Duurzame Palmolie bij de presentatie van de derde jaarrapportage tijdens de Europese Roundtable van de RSPO in Londen.
  Lees meer
 5. Aanpassing EU regelgeving zeetransport vloeibare oliën en vetten

  Recentelijk is Verordening (EU) Nr. 579/2014 gepubliceerd. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaronder vloeibare oliën en vetten over zee getransporteerd mogen worden. Met de publicatie van deze Verordening wordt Richtlijn 96/3/EC ingetrokken. De nieuwe Verordening treedt inwerking met ingang van 17 juni a.s.
  Lees meer
 6. RSPO invites TFT to collaborate via open letter

  The RSPO Secretariat has issued an open letter addressed at The Forest Trust (TFT) on greater collaboration on zero deforestation commitments.
  Lees meer
 7. Palm Oil Innovation Group releases benchmark for responsible palm oil production


  Lees meer
 8. "MVO masters maken mvo concreet en meetbaar"

  MVO masters, een initiatief van 18 duurzame koplopers van multinationals tot het MKB, heeft een monitoringsystemen ontwikkeld voor duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de MVO Monitor
  Lees meer
 9. Nieuwe Europese analysemethode voor PAK's in voeding

  NEN heeft onlangs een nieuwe Europees genormaliseerde analysemethode gepubliceerd voor de bepaling van PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in diverse voedingsmiddelen, NPR-CEN/TS 16621.
  Lees meer
 10. IMD-CSL Platform Master Class: Building Sustainable Value Chains


  Lees meer