Overzichtspagina

 1. 14 januari 2014

  WWF lanceert sojarapport

  WWF heeft een nieuw sojarapport gelanceerd met de titel "The Growth of Soy". Het rapport geeft inzicht in de impact van sojateelt en wat er volgens WWF gedaan kan worden om de natuur te beschermen.
  Lees meer
 2. Werkwijze NVWA herinspecties en aanpak notoire overtreders

  Recent heeft de NVWA een tweetal folders uitgebracht waarin kort en bondig is vermeld hoe de NVWA vanaf 1 januari 2014 handelt in geval van herinspecties respectievelijk notoire overtredingen.
  Lees meer
 3. GMP+ gaat bedrijven schorsen

  Mengvoerbedrijven die bij calamiteiten niet terstond inzage geven in hun afleveradministratie worden vanaf medio mei direct geschorst voor GMP+.
  Lees meer
 4. 12th Euro Fed Lipid Congress

  The 12th Euro Fed Lipid Congress ''Oils, Fats and Lipids: From Lipidomics to Industrial Innovation'' will take place from 14 to 17 September 2014 in Montpellier in France.
  Lees meer
 5. NVWA tarieven herinspecties en digitale inspecties fors omhoog


  Lees meer
 6. Deelnemers versterken banden op jaarbijeenkomst netwerk BSE-TSE

  Het BSE-TSE Wetenschappelijk Netwerk van de EFSA heeft onlangs zijn achtste jaarlijkse bijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst wisselen deelnemers en waarnemers gegevens en ervaringen uit m.b.t. TSE en BSE. Deze keer is onder meer gekeken naar de TSE/BSE-situatie in Kroatië, de stand van wetenschappelijk onderzoek naar de overdraagbaarheid van misvormde eiwitten die geen prionen zijn, en de TSE/BSE-gerelateerde activiteiten van OIE, EURL-AP en EURL-TSE.
  Lees meer
 7. 19 december 2013

  MVO huisvest Nederlandstalige RSPO-vertegenwoordiging

  Voor vragen over de inkoop van duurzame palmolie kunnen Nederlandse oliën- en vettenbedrijven maar ook levensmiddelen-, diervoeder- en biobased ondernemingen sinds kort rechtstreeks terecht bij een Nederlandstalige vertegenwoordiging van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Dit RSPO-kantoor is ondergebracht bij MVO, de ketenorganisatie voor vetten en oliën in Zoetermeer. De RSPO streeft ernaar te komen tot 100 procent duurzame palmolie in de markt.
  Lees meer
 8. 19 december 2013

  Wilmar wil ontbossing actief tegengaan

  Wilmar International heeft onlangs met Unilever een Memorandum of Understanding ondertekend waarin de concerns zich ertoe verbinden te streven naar een versnelling van de transformatie naar een duurzame markt voor palmolie. Tegelijkertijd maakte Wilmar een nieuw duurzaamheidsbeleid met betrekking tot de palmoliesector wereldkundig dat het zelf samenvat met de woorden ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation’.
  Lees meer
 9. MVO bijeenkomst "Bijproducten uit crush en raffinage" druk bezocht

  Op 10 december jl. organiseerde MVO een bijeenkomst voor haar achterban. De bijeenkomst stond in het teken van bijproducten uit crush en raffinage en de toepassingen in diervoeders, techniek en biodiesel.
  Lees meer
 10. 18 december 2013

  Nieuwsvoorziening MVO Voeding en Gezondheid verandert

  Met de beëindiging van de activiteiten van het Productschap MVO en de start van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, verandert de nieuwsvoorziening aan leden en andere relaties. Dit brengt met zich mee dat de nieuwsbrief voeding en gezondheid, net als de meeste andere MVO nieuwsbrieven, verdwijnt. In plaats daarvan richt MVO zich meer exclusief op haar leden.
  Lees meer