Overzichtspagina

 1. 11 september 2013

  Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) online geactualiseerd

  De online versie van het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) is door het RIVM geactualiseerd en is vanaf nu beschikbaar via Rivm.nl/nevo. Een belangrijke aanpassing vergeleken bij de vorige versie is dat het aantal op NEVO-online gepubliceerde afzonderlijke vetzuren is teruggebracht tot die vetzuren die worden meegerekend bij de optelling van verzadigde, enkelvoudig onverzadigde, meervoudig onverzadigde en transvetzuren. Verder zijn, in samenwerking met het Voorlichtingsbureau MVO, de samenstellingen van margarines, halvarines en bak- en braadproducten geactualiseerd.
  Lees meer
 2. Etiketteringsverordening plantensterolen en –stanolen aangepast


  Lees meer
 3. Nieuwe Verordening ‘bijzondere voeding’ gepubliceerd

  Op 12 juni 2013 is de nieuwe Verordening ‘bijzondere voeding’ officieel gepubliceerd. Het begrip ‘voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen’, dat in de oude regelgeving Richtlijn 2009/39/EG is geregeld, wordt afgeschaft.
  Lees meer
 4. Overeenstemming over Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  De Europese Raad, het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) hebben een akkoord bereikt over het standpunt over de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een onderdeel daarvan betrof de vetten en oliën sector.
  Lees meer
 5. Minder koolhydraten belangrijker bij afvallen dan minder vetten

  Een dieet met weinig koolhydraten leidt op lange termijn tot meer verlies aan gewicht dan een vetarm dieet. Dit concluderen wetenschappers op grond van een (meta) analyse, die gepubliceerd is in de British Journal of Nutrition. Een koolhydraatarm dieet kan volgens de onderzoekers een goed alternatief zijn in de behandeling van obesitas.
  Lees meer
 6. FNLI publiceert handleiding over referentie-inname

  De FNLI heeft een handleiding voor bedrijven ontwikkeld over de toepassing van de referentie-inname op het etiket. In de handleiding staat onder meer waar de referentie-inname op de verpakking geplaatst moet en mag worden. Ook zijn diverse voorbeelden opgenomen en een lijst met gehanteerde portiegroottes.
  Lees meer
 7. MVO informeert Vaste Kamercommissie VWS over verbetering vetzuursamenstelling MVO-sector

  Op donderdag 30 mei jl. vond een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie VWS plaats over preventiebeleid. Met het oog op agendapunt 'voortgang verlaging zout en verzadigd vet in levensmiddelen' heeft het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) mede namens de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten (BNMF) de Kamercommissie per brief geïnformeerd over de activiteiten die door de sector worden verricht om de vetzuursamenstelling van producten te verbeteren.
  Lees meer
 8. Gezondheidsclaims over DHA en EPA goedgekeurd

  De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe verordening 536/2013 met een lijst van zes goedgekeurde gezondheidsclaims gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De helft van de goedgekeurde claims gaat over de zogenaamde visvetzuren docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) in relatie tot bloeddruk en triglyceridewaarden.
  Lees meer
 9. Gewijzigde leidraad aanvraag additieven, aroma's en enzymen gepubliceerd

  Recent heeft de Europese Commissie de vijfde bijgewerkte versie van de leidraad voor het opstellen en indienen van aanvragen tot bijwerking van de EU-lijsten betreffende levensmiddelenaroma's, -enzymen en -additieven gepubliceerd.
  Lees meer
 10. VWS trekt Warenwetregelingen additieven in

  Het Ministerie van VWS trekt met ingang van 1 juni a.s. drie Warenwetregelingen in die betrekking hebben op additieven. Het gaat om de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen; de Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen; en de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen.
  Lees meer