Overzichtspagina

 1. FNLI publiceert handleiding over referentie-inname

  De FNLI heeft een handleiding voor bedrijven ontwikkeld over de toepassing van de referentie-inname op het etiket. In de handleiding staat onder meer waar de referentie-inname op de verpakking geplaatst moet en mag worden. Ook zijn diverse voorbeelden opgenomen en een lijst met gehanteerde portiegroottes.
  Lees meer
 2. MVO informeert Vaste Kamercommissie VWS over verbetering vetzuursamenstelling MVO-sector

  Op donderdag 30 mei jl. vond een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie VWS plaats over preventiebeleid. Met het oog op agendapunt 'voortgang verlaging zout en verzadigd vet in levensmiddelen' heeft het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) mede namens de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten (BNMF) de Kamercommissie per brief geïnformeerd over de activiteiten die door de sector worden verricht om de vetzuursamenstelling van producten te verbeteren.
  Lees meer
 3. Gezondheidsclaims over DHA en EPA goedgekeurd

  De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe verordening 536/2013 met een lijst van zes goedgekeurde gezondheidsclaims gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De helft van de goedgekeurde claims gaat over de zogenaamde visvetzuren docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) in relatie tot bloeddruk en triglyceridewaarden.
  Lees meer
 4. Gewijzigde leidraad aanvraag additieven, aroma's en enzymen gepubliceerd

  Recent heeft de Europese Commissie de vijfde bijgewerkte versie van de leidraad voor het opstellen en indienen van aanvragen tot bijwerking van de EU-lijsten betreffende levensmiddelenaroma's, -enzymen en -additieven gepubliceerd.
  Lees meer
 5. VWS trekt Warenwetregelingen additieven in

  Het Ministerie van VWS trekt met ingang van 1 juni a.s. drie Warenwetregelingen in die betrekking hebben op additieven. Het gaat om de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen; de Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen; en de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen.
  Lees meer
 6. Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

  In het staatsblad van 25 april 2013 is het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen gepubliceerd.
  Lees meer
 7. WHO: (overheids)beleid reductie transvet effectief

  n landen waar het overheidsbeleid is gericht op het beperken van transvetzuren in de voeding, worden significante reducties van transvetzuren bereikt. Vaak verbetert de vetzuursamenstelling van de producten zonder dat het totale vetgehalte toeneemt.
  Lees meer
 8. Wetenschap discussieert over verzadigd vet in relatie tot hart- en vaatziekten

  Onverzadigde vetten zijn goed en verzadigde vetten zijn slecht. Zo luidt sinds jaar en dag de vettenboodschap. Maar is het wel zo zwart-wit?
  Lees meer
 9. Linolzuur-onderzoek leidt niet tot ander voedingsadvies

  Recent wetenschappelijk onderzoek dat vraagtekens plaatst bij de positieve effecten van het vervangen van verzadigde vetzuren door omega-6 vetzuren, leidt niet tot andere voedingsadviezen. Voor alle volwassenen en kinderen, en vooral ook voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes, blijft het advies om verzadigde vetten in de voeding zoveel mogelijk te vervangen door meervoudig onverzadigde vetten.
  Lees meer
 10. EC verduidelijkt artikel 10 van Claimsverordening

  In Uitvoeringsbesluit 2013/63/EU heeft de Europese Commissie artikel 10 (leden 1 t/m 3) van de Claimsverordening nog eens verduidelijkt. Dit in antwoord op vragen van zowel nationale controleautoriteiten als levensmiddelenbedrijven.
  Lees meer