Overzichtspagina

 1. Glycerinewater voor biovergisting is bijproduct; géén afvalstof

  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft op 3 oktober 2018 uitspraak gedaan in het hoger beroep tussen de Provincie Drenthe en biodieselfabrikant SunOil in Emmen. Het betreft de vraag of glycerinewater dat wordt toegepast in biovergisting een afvalstof is of niet. De RvS komt tot de conclusie dat het in dit geval gaat om een bijproduct.
  Lees meer
 2. Oproep COV aangaande Afrikaanse varkenspest

  De Nederlandse vee- en vleessector roept ondernemers op om de insleep van het Afrikaanse varkenspestvirus in Nederland te helpen voorkomen. Met de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in België vorige week is de zorg over een mogelijke insleep van het virus uit Oost-Europa naar Nederland verder toegenomen. Aangezien diverse MVO bedrijven locaties in Oost-Europa hebben c.q. contact hebben met Oost-Europese (transport)bedrijven, onderstreept MVO het belang van de oproep van het COV. Als het virus ook in Nederland opduikt, zal dit enorme economische en maatschappelijke gevolgen hebben.
  Lees meer
 3. SDG Action Day – De Toekomst Dichtbij

  Op 25 september a.s. wordt een SDG Action Day in Amsterdam georganiseerd.
  Lees meer
 4. China akkoord met import van Nederlands varkensvet voor humane consumptie

  China staat de import van Nederlands varkensvet voor humane consumptie toe. Op 2 juli 2018 tekenden minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met haar Chinese collega minister Ni Yuefeng het protocol tijdens de High Level Meeting in Den Haag.
  Lees meer
 5. Biodiesel meest duurzame brandstof

  Biobrandstoffen in Nederland zijn zeer duurzaam. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De biodiesel die we in Nederland gebruiken is hoofdzakelijk gemaakt van gebruikt frituurvet. De emissiefactor van biodiesel is het laagste van alle energiebronnen. Biodiesel presteert daarmee zelfs substantieel beter dan bijvoorbeeld biogas en bio-ethanol, maar ook beter dan elektriciteit.
  Lees meer
 6. 3 juli 2018

  2017 recordjaar voor oliën- en vettensector


  Lees meer
 7. Nieuwe versie ISO 22000


  Lees meer
 8. Waterstof als alternatief voor gas

  Nu bedrijfsleven, overheid en ngo’s in het kader van het klimaatakkoord praten over verminderen van de CO2-uitstoot wordt gekeken naar alternatieven voor aardgas. Naast elektrificatie en geothermie wordt ook nadrukkelijk gekeken naar waterstof. Zowel als energiebron voor de industrie als het transport. Op vrijdag 1 juni 2018 is de Waterstof coalitie opgericht.
  Lees meer
 9. WHO richtlijn voor het verminderen van transvetzuren in de voeding

  De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde op 14 mei 2018 een richtlijn getiteld 'REPLACE Action Package' om wereldwijde activiteit te stimuleren voor het verlagen van industriële transvetzuren in de voeding. Het ultieme doel is om om de transvet-inname te verlagen naar <2.2 g per dag (<1 energie% per dag). Volgens de WHO moet dit gerealiseerd kunnen worden in uiterlijk 2023. Nederland en veel andere ontwikkelde landen zijn al goed op weg. In Nederland is de inname van transvetzuren al ruim onder de 1 energie% per dag en is het daarom geen gezondheidsissue meer.
  Lees meer
 10. Voorzorgsmaatregelen beperking gebruik by-pass vetten per 20 april 2018 beëindigd

  De brancheorganisaties van de zuivelindustrie NZO en de diervoerindustrie Nevedi hebben de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die zij afgelopen winterperiode namen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, per 20 april 2018 beëindigd.
  Lees meer