Overzichtspagina

 1. 20 januari 2016

  Frankrijk voert belasting op vet in

  Eind december 2015 is in Frankrijk een belasting op vetten ingevoerd, bij wijziging van artikel 71 van de wet inzake financiën voor 2003 (wet nr. 2000-1353 van 30 december 2000). De belasting bedraagt €0,25 per ton verhandeld product. Dit tarief kan elk jaar met een limiet van maximaal € 0,50 per ton worden herzien. De belasting wordt geheven op eetbare oliën (al dan niet geraffineerd), margarine(producten) en varkensvet. Andere (dierlijke) vetten zoals zuivel vallen er niet onder.
  Lees meer
 2. 20 januari 2016

  EFSA publiceert geactualiseerde handleiding aanvraagprocedures gezondheidsclaims

  Op 18 januari 2016 heeft de EFSA een bijgewerkte handleiding gepubliceerd met advies voor aanvragers van gezondheidsclaims. In de handleiding is opgenomen waaraan aanvragen voor nieuwe gezondheidsclaims moeten voldoen.
  Lees meer
 3. 22 december 2015

  België notificeert besluit mayonaise

  België heeft vorige week bij de Europese Commissie een ontwerp-besluit aangemeld over mayonaise. In dit besluit wordt de term mayonaise gedefinieerd en de voorwaarden van de samenstelling vastgesteld. Dit besluit is alleen van toepassing voor België.
  Lees meer
 4. Intrekking Richtlijn 76/621/EEG voor maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten

  In het officiële publicatieblad van de EU (L327) van 11 december jl. is aangegeven, dat richtlijn 76/621/EEG inzake erucazuur is ingetrokken; dit is gebeurd met Verordening (EU) 2015/2284. Gemeld wordt dat bedoelde richtlijn uit 1976 geen reëel effect meer heeft en dus ingetrokken kan worden als zijnde een ‘achterhaalde rechtshandeling’.
  Lees meer
 5. 18 december 2015

  Nieuwe Verordening ‘nieuwe voedingsmiddelen’ gepubliceerd

  Op 11 december 2015 is de nieuwe Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Met deze verordening zullen nieuwe voedingsmiddelen sneller op de markt gebracht kunnen worden. De wet is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.
  Lees meer
 6. 4 december 2015

  EC: wettelijke limiet op TFA meest doeltreffende maatregel

  Uit het rapport van de Europese Commissie dat op 3 december 2015 is voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad blijkt dat men een wettelijke limiet voor industriële transvetzuren de meest doeltreffende maatregel vindt. De Commissie wil, voor het nemen van een beleidsbeslissing, eerst een consultatieronde starten en een effectenbeoordeling uitvoeren om de omvang van het probleem en de verschillende mogelijke oplossingen te analyseren, met name de optie van een wettelijke limiet.
  Lees meer
 7. 23 november 2015

  Synopsis of SAFA Expert Meeting

  A meeting of 20 leading experts on dietary fat and health convened in Leiden, The Netherlands, to assess the scientific state of the art on the effect of saturated fatty acid (SAFA) consumption on the risk of coronary heart disease (CHD) and stroke. The goal was to confirm the key points of agreement where convincing evidence exists, identify areas where the evidence is inconclusive, and describe the knowledge gaps and the best ways to fill them.
  Lees meer
 8. 5 november 2015

  MVO onderstreept belang van nieuwe Richtlijnen Goede Voeding

  MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten is blij met het uitkomen van de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding en met de duidelijkheid die ze scheppen. Winst is dat de aanbevelingen zijn opgesteld op basis van voedingsmiddelen en dat het niveau van nutriënten grotendeels is losgelaten. Consumenten eten immers geen ingrediënten maar voedingsmiddelen.
  Lees meer
 9. Palm oil debate in Italy reaches a turning point

  The European Palm Oil Conference (EPOC 2015) held in Milan 29 October 2015 marked a turning point in the debate on palm oil in Italy. Leading businesses and NGOs present at the conference reached a strong consensus on the role of certified sustainable palm oil in the Italian food industry, for both sustainability and nutritional reasons. EPOC also welcomed the launch of the Italian Union for Sustainable Palm Oil (Unione Italiana per l’olio di palma sostenibile) which has just begun work on the task of raising awareness of the benefits and contribution of certified sustainable palm oil for the food industry.
  Lees meer
 10. Invitation: Palm oil, what’s cooking?

  As member of the European Palm Oil Alliance (EPOA), MVO - The Netherlands Oils and Fats Industry would like to invite you to the European Palm Oil Conference 2015 (EPOC 2015).
  Lees meer