Overzichtspagina

 1. Wijziging en rectificatie bijlagen II en III Additievenverordening

  Op 24 april 2015 is een wijziging en rectificatie verschenen van de bijlage II en III van de Additievenverordening (Verordening (EG) nr. 1333/2008). De wijzigingen treden in werking op 14 mei 2015.
  Lees meer
 2. Enkele recente publicaties over vetten en gezondheid

  In deze nieuwsbrief vindt u een aantal recente publicaties waaronder een samenvatting van het ISSFAL- debat over de huidige voedingsaanbevelingen rondom verzadigde vetzuren en het recent gepubliceerde IMACE-rapport ‘Health effects of margarine and fat spreads’.
  Lees meer
 3. Olie van de microalg Schizochytrum sp. voortaan toegestaan in smeerbare vetten

  De Europese Commissie heeft een vergunning verleend voor het in de handel brengen van de olie van de microalg Schizochytrium sp. als nieuw voedingsingrediënt. De aanvraag hiertoe was bij de Britse bevoegde autoriteit op 18 september 2013 ingediend door DSM Nutritional Products.
  Lees meer
 4. Betere aandacht door margarine met omega-3 vetzuren

  Kinderen die dagelijks margarine eten die is verrijkt met omega-3 vetzuren houden volgens hun ouders hun aandacht er beter bij. Dat blijkt uit onderzoek onder 79 jongens in de leeftijd van 8 tot 14 jaar.
  Lees meer
 5. Veel kinderen hebben vitamine D tekort

  Bijna één op de drie kinderen heeft te weinig vitamine D. Bij kinderen van onder andere Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Kaapverdische afkomst gaat het zelfs om meer dan de helft van de kinderen. Kinderen met een vitamine D tekort eten minder gezond, kijken meer televisie en spelen minder buiten dan kinderen met gezonde vitamine D waarden. Dat schrijven onderzoekers van het Erasmus MC in het aprilnummer van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Nutrition. Zij baseren hun onderzoek op gegevens uit de grootschalige Generation R Studie in Rotterdam.
  Lees meer
 6. WHO report: Using price policies to promote healthier diets

  A new publication by WHO Europe provides information on the use of price policies to promote healthy diets and summarizes recent policy developments from different parts of the region. The publication reviews examples of policy action from Denmark, Finland, France and Hungary, as well as the European School Fruit Scheme.
  Lees meer
 7. 17 februari 2015

  Wetenschappelijke grondslag vetconsumptie in VK en VS ter discussie gesteld

  Brits – Amerikaanse wetenschappers concluderen in een recent gepubliceerde studie in BMJ Open Heart dat de in de jaren ’80 ingevoerde voedingsadviezen voor vetten in de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK), waren gebaseerd op onvoldoende wetenschappelijke evidentie en nooit geïntroduceerd hadden mogen worden. Met een systematische review en meta-analyse van Randomized Controlled Trials (RCT’s) uit de jaren ’80 stellen de wetenschappers dat er geen verband bestaat tussen de inname van (verzadigd) vet en coronaire hartziekten. Helaas wordt weinig informatie gegeven over wat de voedingsinterventies precies inhielden en is bijvoorbeeld niet onderzocht waarmee het totaal- of verzadigd vet vervangen werd.
  Lees meer
 8. Nieuw begin CVB

  Het CVB wordt vanaf 1 januari 2015 voortgezet door de Federatie Nederlandse Diervoederketen. Tot voor kort was CVB een dienst van het Productschap Diervoeder dat onlangs is opgeheven. De werkzaamheden voor het CVB-programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR.
  Lees meer
 9. 9 februari 2015

  EU Commission lauches inquiry into Danish fat tax

  The European Commission has decided to open investigation against Denmark as regards the Danish fat tax introduced in 2011 and then abolished in 2013 as a potential disguised state aid. The basis for the inquiry, led by Phil Hogan, Commissioner for Agriculture and Rural Development, is that certain meat and dairy products were exempt from the law, creating an unfair advantage for certain manufacturers.
  Lees meer
 10. 10 december 2014

  Richtlijnen goede voeding 2015: openbare commentaarronde

  De Gezondheidsraad zal het advies Richtlijnen goede voeding 2015 na de zomer van 2015 uitbrengen. In het kader van dit adviestraject heeft de commissie Richtlijnen goede voeding 2015 ongeveer 25 achtergronddocumenten in concept opgesteld over het verband tussen nutriënten, voedingsmiddelen en voedingspatronen en de kans op veelvoorkomende chronische ziekten. Begin 2015 zal een openbare commentaarronde van start gaan voor deze achtergronddocumenten.
  Lees meer