Overzichtspagina

 1. Kamerbrief over verantwoordelijkheidsverdeling voedselveiligheid

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) beschrijven de resultaten van een analyse van de verdeling van de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  Lees meer
 2. Brexit nieuws NVWA


  Lees meer
 3. NVWA - vakmelding voedselveiligheid

  Een melding van uw bedrijf wordt direct beoordeeld, maar contact volgt soms later
  Lees meer
 4. Jaarplan NVWA 2019

  In 2019 is voedselveiligheid het speerpunt van de NVWA, iets meer dan de helft van de beschikbare toezichtcapaciteit zal hieraan worden besteed.
  Lees meer
 5. Oproep COV aangaande Afrikaanse varkenspest

  De Nederlandse vee- en vleessector roept ondernemers op om de insleep van het Afrikaanse varkenspestvirus in Nederland te helpen voorkomen. Met de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in België vorige week is de zorg over een mogelijke insleep van het virus uit Oost-Europa naar Nederland verder toegenomen. Aangezien diverse MVO bedrijven locaties in Oost-Europa hebben c.q. contact hebben met Oost-Europese (transport)bedrijven, onderstreept MVO het belang van de oproep van het COV. Als het virus ook in Nederland opduikt, zal dit enorme economische en maatschappelijke gevolgen hebben.
  Lees meer
 6. China akkoord met import van Nederlands varkensvet voor humane consumptie

  China staat de import van Nederlands varkensvet voor humane consumptie toe. Op 2 juli 2018 tekenden minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met haar Chinese collega minister Ni Yuefeng het protocol tijdens de High Level Meeting in Den Haag.
  Lees meer
 7. Nieuwe versie ISO 22000


  Lees meer
 8. Voorzorgsmaatregelen beperking gebruik by-pass vetten per 20 april 2018 beëindigd

  De brancheorganisaties van de zuivelindustrie NZO en de diervoerindustrie Nevedi hebben de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die zij afgelopen winterperiode namen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, per 20 april 2018 beëindigd.
  Lees meer
 9. Richtsnoeren voor het gebruik als diervoeder van niet langer voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen


  Lees meer
 10. NVWA gaat strenger optreden tegen niet melden van MRL overschrijding


  Lees meer