Overzichtspagina

 1. Training Crisismanagement voor de FEED industry

  Op 17 maart 2016 organiseert de Agri Food Academy de Training Crisismanagement voor de FEED industry. Deze cursus is ontwikkeld samen met het Comité van Graanhandelaren, Secure Feed en GMP+ International.
  Lees meer
 2. Registration MVO Course Food & Feed Safety 2016 opened


  Lees meer
 3. MVO/NVWA interpretatiedocument beschikbaar in het Duits


  Lees meer
 4. STC-cursus oliën en vetten

  Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) verzorgt in samenwerking met MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, binnenkort wederom de cursus ‘Plantaardige en dierlijke oliën en vetten (inclusief oleochemie)’. Deze cursus omvat tien avonden theorie en twee middagen excursie en wordt afgesloten met een examen. Cursusbegeleider is Aniel Jagesser. De start van de nieuwe cursus is op dinsdag 26 januari 2016 om 18.30 uur.
  Lees meer
 5. Intrekking Richtlijn 76/621/EEG voor maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten

  In het officiële publicatieblad van de EU (L327) van 11 december jl. is aangegeven, dat richtlijn 76/621/EEG inzake erucazuur is ingetrokken; dit is gebeurd met Verordening (EU) 2015/2284. Gemeld wordt dat bedoelde richtlijn uit 1976 geen reëel effect meer heeft en dus ingetrokken kan worden als zijnde een ‘achterhaalde rechtshandeling’.
  Lees meer
 6. Revisie MVO/NVWA interpretatiedocument

  De afgelopen maanden is het zogenaamde gezamenlijke MVO/NVWA interpretatiedocument herzien. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met de NVWA. Hierin is vastgelegd wanneer sprake is van een wettelijke overschrijding van de MRL (Maximale Residu Limiet) van pesticiden in verschillende olie- en vetproducten die richting de levensmiddelen- of diervoederindustrie gaan. In geval van een wettelijke overschrijding, is een bedrijf verplicht om de NVWA hierover te informeren.
  Lees meer
 7. Seminar contaminanten, meetonzekerheden & toxinen


  Lees meer
 8. STC-cursus oliën en vetten

  Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) verzorgt in samenwerking met MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, komend najaar wederom de cursus ‘Plantaardige en dierlijke oliën en vetten (inclusief oleochemie)’. Deze cursus omvat tien avonden theorie en twee middagen excursie en wordt afgesloten met een examen. Cursusbegeleider is Aniel Jagesser. De start van de nieuwe cursus is op dinsdag 22 september 2015 om 18.30 uur.
  Lees meer
 9. Criteria zuiveringsprocedés diervoeder


  Lees meer
 10. Masterclass Voedselintegriteit


  Lees meer