Overzichtspagina

 1. MVO promotes Good Agricultural Practices (GAP) in countries of origin

  MVO recently set up a brochure on Pesticide Management designed for farmers and storage companies in South-America, Central and Eastern Europe. This GAP initiative is supported by the Royal Dutch Grain and Feed Trade Association (het Comité), COCERAL, UNISTOCK and FEDIOL.
  Lees meer
 2. EFSA launches public consultation on acrylamide


  Lees meer
 3. RASFF Annual Report 2013

  Recentelijk is het jaarrapport van RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) over 2013 gepubliceerd.
  Lees meer
 4. Aanpassing EU regelgeving zeetransport vloeibare oliën en vetten

  Recentelijk is Verordening (EU) Nr. 579/2014 gepubliceerd. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaronder vloeibare oliën en vetten over zee getransporteerd mogen worden. Met de publicatie van deze Verordening wordt Richtlijn 96/3/EC ingetrokken. De nieuwe Verordening treedt inwerking met ingang van 17 juni a.s.
  Lees meer
 5. Nieuwe Europese analysemethode voor PAK's in voeding

  NEN heeft onlangs een nieuwe Europees genormaliseerde analysemethode gepubliceerd voor de bepaling van PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in diverse voedingsmiddelen, NPR-CEN/TS 16621.
  Lees meer
 6. EFISC signs mutual recognition agreements with AIC, GMP+, OVOCOM and QS

  AIC, GMP+, OVOCOM and QS, have recently signed agreements on mutual recognition with EFISC. This is the positive outcome of the extensive mutual benchmarking of the respective schemes for the scope feed material manufacturing. EFISC certified feed material is considered compliant with the other standards and can be used by compound feed manufacturers without additional audits for EFISC certified companies. The certification rules of the systems are recognized on a mutual basis. The agreement applies as of the first of May 2014.
  Lees meer
 7. Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteert rapport ‘Risico’s in de vleesketen’

  Naar aanleiding van een aantal recente incidenten in de vleessector en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Onderzoeksraad een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s voor de voedselveiligheid in de vleesketen. Onderzocht is hoe die veiligheid op papier is geborgd en hoe overheid (inclusief toezicht) en betrokken bedrijven daar in de praktijk mee omgaan.
  Lees meer
 8. MVO course on Food and Feed Safety on Oils & Fats fully booked


  Lees meer
 9. EFSA publishes draft risk assessment on Bispenol A

  Last week, the European Food Safety Authority (EFSA) presented the second part of the draft opinion relating to the human health risks posed by exposure to Bisphenol A (BPA). BPA is a chemical compound used in food contact materials such as packaging and other consumer products. Small amounts of BPA can migrate into foods and beverages. Before finalizing the complete opinion on BPA, EFSA now invites the public to make online comments.
  Lees meer
 10. Werkwijze NVWA herinspecties en aanpak notoire overtreders

  Recent heeft de NVWA een tweetal folders uitgebracht waarin kort en bondig is vermeld hoe de NVWA vanaf 1 januari 2014 handelt in geval van herinspecties respectievelijk notoire overtredingen.
  Lees meer