30 november 2018

Nederland en Colombia intensiveren handel in duurzame palmolie

Samen met de Colombiaanse federatie van palmolieproducenten (Fedepalma), het Initiatief Duurzame Handel en Solidaridad gaat de Nederlandse palmolie-industrie de verduurzaming van de productie in palmolie versnellen. In het bijzijn van de landbouwministers van Colombia en Nederland zette MVO-directeur Frans Claassen deze week zijn handtekening onder een hoopvolle overeenkomst.

De samenwerking helpt om de Europese palmolie import in 2020 voor de volle 100% duurzaam te certificeren. Ook ondersteunt het het Colombiaanse beleid om ontbossing voor palmolieproductie uit te bannen. De samenwerking heeft verder als doel om goede arbeidsomstandigheden te creëren, bijzondere natuur te beschermen en streeft naar circulaire landbouwmethoden.

Colombia is het vierde grootste palmolie producerende land ter wereld. Nederland is de grootste importeur van palmolie in Europa. Zo’n 70% van de Colombiaanse palmolie gaat naar Europa. Het aandeel van Colombia in de Nederlandse import is sterk gestegen van 2% in 2012 tot 11% in 2017 en zal naar verwachting verder stijgen.

Kansen voor palmolie zonder ontbossing
Landbouwminister Carola Schouten ziet kansen: “Palmolie en ontbossing zijn sterk gerelateerd, maar hier in Colombia zien we dat boeren een inkomen kunnen verdienen in palmolie zonder ontbossing.” Colombia is het enige land dat een ban op ontbossing voor palmolieproductie heeft. Europese bedrijven zien het als een veilige haven om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor duurzame import.

Frans Claassen directeur van MVO was mede-ondertekenaar van het akkoord. Hij meent dat Colombia zich onderscheidt door haar commitment voor duurzame economische, ecologische en sociale palmolieproductie. De productie kan bijdragen aan bestendiging van de vrede en Colombia kan de grootste exporteur van duurzaam gecertificeerde palmolie naar Europa worden.

Volgens Jens Mesa van Fedepalma onderschatten mensen hoe belangrijk palmolie is voor vele duizenden mensen in zich ontwikkelende landen om aan armoede te ontsnappen. De teelt van palmolie in Colombia helpt niet alleen tegen armoede maar is ook een alternatief voor de illegale coca-teelt en andere criminaliteit. Het zorgt voor een stabiel inkomen voor boeren die vaak slachtoffer zijn van het geweld.

Nelida Ayala, een vrouw die op kleine schaal palmolie teelt, vertelde tijdens de bijeenkomst over haar ervaringen: “Ontbossing wordt vaak veroorzaakt door de coca-teelt door mensen die geen bron van bestaan hebben. Palmolie is een bron van inkomen en het prettige is dat oliepalmen, in tegenstelling tot vee, niet worden gestolen.”

Vervolgstappen
“De overeenkomst versterkt de betrokkenheid van de Colombiaanse en Nederlandse industrie en doet een beroep op Solidaridad voor de uitvoering”, zegt Joël Brounen, directeur van Solidaridad in Colombia. De voortgang van de afspraken zal jaarlijks worden geëvalueerd door het duurzame handelsplatform dat Solidaridad heeft opgezet in Colombia. Ook ontwikkelt Solidaridad nieuwe digitale instrumenten voor kleinschalige producenten om te kunnen voldoen aan de internationale handelsvoorwaarden voor duurzame palmolieproductie.

 

Laatst gewijzigd: 3 december 2018