18 december 2013

Etiketteringswetgeving bewaaromstandigheden olijfolie

Voortaan moet op het etiket van olijfolie worden vermeld dat de olie zonder blootstelling aan licht en warmte moet worden bewaard. Dit is een van de aanvullende voorschriften m.b.t. olijfolie, bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1335/2013. De Verordening is op 13 december 2013 gepubliceerd en leidt tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012.

Verder is in Uitvoeringsverordening Nr. 1335/2013 o.a. geregeld dat de vrijwillige vermelding van het oogstjaar uitsluitend op het etiket mag voorkomen, indien de inhoud van de verpakking voor 100% afkomstig is van die oogst.

Verordening (EU) Nr. 1335/2013 is van toepassing vanaf 13 december 2014. Producten die voor deze datum zijn geproduceerd en geëtiketteerd of in de Unie zijn geïmporteerd, mogen in de handel worden gebracht totdat de voorraad strekt.

Laatst gewijzigd: 18 december 2013