16 september 2013

Europees Parlement stemt voor 6% cap op conventionele biobrandstoffen

Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met een nieuwe koers voor het ondersteunen van biobrandstoffen in Europa. Zo komt er als het aan het Europees Parlement ligt een plafond voor het gebruik van biobrandstoffen die geproduceerd worden op basis van gewassen die ook voor voedsel worden aangewend. Het gaat om een plafond van 6%. In een Litouwse document van het voorzitterschap dat vorige week circuleerde was echter sprake van een maximum van 7 % voor de 1e generatie biobrandstoffen. Lepage kreeg bovendien geen meerderheid om zelf te onderhandelen met de lidstaten om tot een akkoord over het voorstel te komen. Ze gaf aan dat het daarom onwaarschijnlijk is dat nog dit jaar een akkoord bereikt kan worden. Mogelijk komt het pas na de Europese verkiezingen tot een definitief akkoord.

Daarnaast komen er stimuli voor de zogenaamde nieuwe generatie biobrandstoffen, die gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld algen of bepaalde soorten afval. Tegen 2020 moeten ze minimaal 2,5 procent van het totale verbruik in de transportsector vertegenwoordigen.

Vanaf 1 januari 2021 moeten de ILUC-factoren ook in het kader van de FQD worden toegepast voor het berekenen van de CO2-emissie van de brandstoffen. Uiterlijk eind 2017 moet de Europese Commissie hiervoor met een wetsvoorstel komen.

Gebruikte frituurvetten en dierlijke vetten van categorie 1 en 2 blijven in dit voorstel dubbeltellen.

Klik hier voor de aangenomen amendementen.

Klik hier voor het persbericht van de Europese Commissie.

Klik hier voor een reactie van de European Biodiesel Board.

Laatst gewijzigd: 23 december 2013