6 november 2013

Wijziging en rectificatie van aromaverordening

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de beoordeling van 23 aromastoffen afgerond en geconcludeerd dat deze geen gevaar voor de gezondheid opleveren bij de verwachte te consumeren hoeveelheid. De lijst met voor gebruik in levensmiddelen bestemde aroma’s (bijlage I van de aromaverordening) wordt aangepast op basis van deze beoordelingen.

De aromaverordening (Verordening (EG) nr. 1334/2008) bevat voorschriften voor aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen. Bijlage I bevat een (EU-)lijst met voor gebruik in levensmiddelen bestemde aroma’s en uitgangsmaterialen en hun gebruiksvoorwaarden ervoor. Deel A van deze lijst bevat zowel beoordeelde als in beoordeling zijnde aromastoffen.

De EFSA heeft de beoordeling van 23 aromastoffen afgerond en geconcludeerd dat deze geen gevaar voor de gezondheid opleveren bij de verwachte te consumeren hoeveelheid. De lijst wordt aangepast op basis van deze beoordelingen.

Verder zijn bij het instellen van de lijst fouten gemaakt in de namen, CAS-nummers, JECFA-nummers of secundaire bestanddelen van de diverse stoffen. De verordening wordt om die reden nu gerectificeerd.

De Europese Commissie heeft daartoe onlangs Verordening (EU) nr. 985/2013 afgekondigd tot wijziging en rectificatie van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Bron: Nieuwsbrief Waar&Wet

Laatst gewijzigd: 24 december 2013