4 november 2013

Meningen in Verenigd Koninkrijk verdeeld over verzadigd vet

In het Verenigd Koninkrijk is een publieke discussie gaande over de gezondheidseffecten van verzadigde vetzuren en de manier waarop met verzadigd vet moet worden omgegaan. Enerzijds wordt de discussie gevoed door een vorige week gepubliceerd artikel in de British Medical Journal (BMJ) waarin staat dat in het kader van hart- en vaatziekten en overgewicht een menu met een laag glycemische index en een laag aandeel in koolhydraten de voorkeur heeft boven een menu met een laag (verzadigd) vetgehalte. Anderzijds hebben na deze publicatie dertien bedrijven zich gecommitteerd om de hoeveelheid verzadigd vet terug te dringen in de voeding.

Responsible Deal
Bijna de helft van de voedingsmiddelenproducenten en retail in het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft zich gecommitteerd om de hoeveelheid verzadigd vet te verminderen in de voeding. Dertien bedrijven hebben hiertoe het ‘Responsible Deal Saturated Fat Reduction Pledge’ van de UK Health Department ondertekend, waaronder:  

 

  • Nestle: wil 3.800 ton verzadigd vet uit Kit Kat bars verwijderen;
  • Tesco: wil 32 ton verzadigd vet uit producten zoals soepstengels verwijderen;
  • Aramark: wil de verkoop van ‘1% melk’ verhogen;
  • Cricketer Farm: wil 1,5 ton verzadigd vet verwijderen door over te schakelen naar half vette kaas.

Ook Aldi, Subway, Morrisons, Sainsbury’s, CH & Co, Unilever en Mondelez hebben zich gecommiteerd aan dit statement. 


Artikel BMJ ‘Saturated fat is not the major issue’

Ongeveer tegelijkertijd verscheen een artikel over verzadigd vet van Dr. Aseem Malhotra (cardioloog aan de Croydon University Hospital, Londen) in de BMJ. Volgens Malhotra heeft een menu met een lage glycemische index en een laag aandeel in koolhydraten in het kader van hart- en vaatziekten en overgewicht de voorkeur boven een menu met een laag (verzadigd) vetgehalte. Het huidige voedingsadvies om verzadigd vet terug te dringen lijkt volgens Malhotra juist de cardiovasculaire risico’s te verhogen. Ook stelt Malhotra dat verzadigd vet in de praktijk vaak wordt vervangen door ‘snelle’ koolhydraten (o.a. suiker), waardoor het risico op metabool syndroom (een combinatie van o.a. overgewicht, hoge bloeddruk en een slechte lipidenspiegel in het bloed) en vervolgens op hart- en vaatziekten 

juist zou toenemen.  Het artikel mist op sommige punten helaas voldoende wetenschappelijke onderbouwing. Wel draagt Malhotra studies aan waaruit blijkt dat een vetarme voeding minder effectief is bij de bestrijding van overgewicht dan een voeding  met een normaal vetgehalte.


Klik hier voor meer informatie over het Responsible Deal Saturated Fat Reduction Pledge.

Artikel kunt u hier downloaden. 

(Wetenschappelijke) reacties op het BMJ artikel kunt u lezen via deze link

Wat is de huidige wetenschappelijke consensus over verzadigd vet? 

Het vervangen van verzadigd vet door koolhydraten lijkt niet gunstig, en is mede afhankelijk van het type koolhydraat. Wel is er is overtuigend bewijs dat het vervangen van verzadigd vet door meervoudig onverzadigd vet het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Het vervangen van verzadigd vet door enkelvoudig onverzadigd vet is gunstig voor het cholesterolgehalte en mogelijk ook voor het risico op hart- en vaatziekten, maar hiervoor bestaat geen direct bewijs.
Laatst gewijzigd: 24 december 2013