25 oktober 2013

Nationaal Programma Preventie, Alles is gezondheid … gepresenteerd

Minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer onlangs ‘Alles is gezondheid - Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016’ gepresenteerd. Hierin geeft het kabinet aan hoe het in samenwerking met tal van maatschappelijke instanties en organisaties wil bijdragen aan een gezonde en vitale bevolking. Een van de doelstellingen betreft een gezond voedingsaanbod: de gezonde keuze makkelijker maken door de samenstelling van producten te verbeteren waar het gaat om zout, verzadigd vet en suiker.

 

De minister wil meer sectorbrede afspraken over verbetering van de productsamenstelling (bijvoorbeeld bij soepen, sauzen, en koek en gebak). Wat voedselveiligheid betreft, richt de aanpak zich op een betere risicobeheersing door ketenpartijen en een snelle signalering en informatie-uitwisseling onderling, en met de overheid. Rijk, gemeenten, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties zijn volop aan het werk om de doelstellingen, afspraken en acties binnen het Nationaal Programma Preventie verder te concretiseren en uit te voeren. Op 5 februari 2014 is er een startconferentie waar verschillende partijen zich presenteren.

Laatst gewijzigd: 24 december 2013