26 september 2013

Regels voor aanvraag generieke omschrijvingen van gezondheidsclaims

In Verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn voorschriften vastgesteld inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Volgens deze verordening kunnen specifieke generieke omschrijvingen, die traditioneel worden gebruikt, van de toepassing van die verordening worden vrijgesteld. Om ervoor te zorgen dat aanvragen voor generieke omschrijvingen transparant en binnen een redelijke termijn worden behandeld, moet de Commissie regels vaststellen die bepalen hoe een dergelijk verzoek moet worden ingediend.

De Europese Commissie heeft daartoe onlangs Verordening (EU) Nr. 907/2013 afgekondigd. Om te vermijden dat voor dezelfde generieke omschrijving meer aanvragen worden ingediend, vindt de Commissie het passend beroepsverenigingen die specifieke levensmiddelensectoren vertegenwoordigen toe te staan namens hun leden een aanvraag in te dienen. Generieke omschrijvingen moeten in de lidstaat/lidstaten een aangetoond gebruik hebben van ten minste twintig jaar vóór 11 oktober 2013, de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Laatst gewijzigd: 24 december 2013