19 september 2013

Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding leggen accent op voedingsmiddelen en gezondheid

De Gezondheidsraad verwacht dat de actualisering van de Richtlijnen Goede Voeding in 2015 haar beslag krijgt. Op dit moment werkt de raad aan twee achtergronddocumenten waarin de onderbouwing voor de richtlijnen komt te staan. Dit komt naar voren in het werkprogramma 2014 van de Gezondheidsraad, dat traditiegetrouw op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De raad beschrijft hierin met welke adviezen regering en parlement de komende tijd bediend zullen worden.

Het accent in de Richtlijnen Goede Voeding zal meer komen liggen op het directe verband tussen voedingsmiddelen en gezondheid, terwijl in de vorige richtlijnen vooral voedingsstoffen centraal stonden. ‘Welke gezondheidseffecten heeft het eten van vlees? Wat is de invloed van suikerhoudende dranken?’, het zijn enkele vragen die de raad in zijn werkprogramma naar voren brengt. De raad werkt ter onderbouwing van de richtlijnen aan twee achtergronddocumenten: één over voedingsstoffen en lichamelijke activiteit en één over voedingsmiddelen en -supplementen, beide in relatie tot gezondheid.

De Richtlijnen Goede Voeding worden onder meer gebruikt in de voedingsvoorlichting en bij het maken en meten van het effect van voedingsbeleid in Nederland. Ze worden opgesteld op verzoek van de bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken.

 

Klik hier voor het hele rapport van de gezondheidsraad.

Laatst gewijzigd: 24 december 2013