Overeenstemming over Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Raad, het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) hebben een akkoord bereikt over het standpunt over de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een onderdeel daarvan betrof de vetten en oliën sector.

In de zogenaamde “geelvet verordening”, die sinds 1994 bestaat en sinds 2007 was opgenomen in de zogenaamde “Gemeenschappelijk Marktordening voor Landbouw” waren enkele aanduidingen toegestaan, die afwijkend zijn van de sinds 2006 aangenomen claimsverordening. In het standpunt is opgenomen dat deze aanduidingen moeten worden aangepast en gelijk getrokken met de claimsverordening.

Het gaat hierbij om de aanduiding ‘laag vet voor (smeerbare vet)producten met een vetgehalte lager dan 41%’. Deze aanduiding zal na de (nog onbevestigde) overgangstermijn niet meer toegestaan zijn. In lijn met de algemene regels voor voedingsclaims, zoals vastgesteld in de claimsverordening, kunnen de aanduidingen ‘light’ en ‘verminderd vetgehalte’ gebruikt worden voor smeerbare vetproducten met een vetgehalte lager dan 62% .

Zodra de definitieve overgangs- en (dus) ingangstermijn bekend is, laten wij dat weten.Download hier de definitieve overeenstemming tussen Raad, EC en EP over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (zie pagina 75 en pagina’s 289 tot/met 292).

Laatst gewijzigd: 24 december 2013