FNLI publiceert handleiding over referentie-inname

De FNLI heeft een handleiding voor bedrijven ontwikkeld over de toepassing van de referentie-inname op het etiket. In de handleiding staat onder meer waar de referentie-inname op de verpakking geplaatst moet en mag worden. Ook zijn diverse voorbeelden opgenomen en een lijst met gehanteerde portiegroottes.

De levensmiddelenindustrie heeft in heel Europa een systeem op basis van eenduidige voedingswaarde-informatie geïmplementeerd: de referentie-inname, voorheen bekend als de Dagelijkse Voedingsrichtlijn. Inmiddels heeft de Europese Unie deze systematiek van vrijwillige voedingswaardedeclaratie opgenomen in de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften (EU Verordening 1169/2011). De termen Dagelijkse Voedingsrichtlijn (DVR) en Guideline Daily Amounts (GDA) mogen volgens de nieuwe regels niet meer worden gebruikt. Weergave van de referentie-inname op een productverpakking is vrijwillig, maar bij gebruik moet voldaan worden aan de nieuwe etiketteringsvoorschriften. De nieuwe regels gelden vanaf 13 december 2014.


U kunt de handleiding downloaden via de website van de FNLI.

Bron: FNLI

Laatst gewijzigd: 24 december 2013