Gezondheidsclaims over DHA en EPA goedgekeurd

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe verordening 536/2013 met een lijst van zes goedgekeurde gezondheidsclaims gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De helft van de goedgekeurde claims gaat over de zogenaamde visvetzuren docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) in relatie tot bloeddruk en triglyceridewaarden.

Met betrekking tot vetten gaat het om de volgende claims:

 

Claim
Voorwaarden voor het gebruik 
van de claim
Voorwaarden voor en/of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of aanvullende vermelding of waarschuwing
DHA draagt bij tot de instandhouding van normale triclyceridengehalten in het bloed
De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen waarmee in een dagelijkse inname van 2 g DHA wordt voorzien en die DHA in combinatie met eicosapentaeenzuur (EPA) bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen.
De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen.
DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk
De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g EPA en DHA. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g EPA en DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen.
De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen.
DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van normale triglyceridengehalten in het bloed
De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 2 g EPA en DHA. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g EPA en DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen.
De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen.


Naast deze claims zijn gezondheidsclaims m.b.t. alfacyclodextrine, gedroogde pruimen en fructose goedgekeurd. De zes claims worden opgenomen in de totale lijst van goedgekeurde artikel-13 gezondheidsclaims (Vo. 432/2012). 

De wet treedt in werking op 2 juli 2013 en is van toepassing met ingang van 2 januari 2014.

Download hier de verordening 536/2013. 
Laatst gewijzigd: 24 december 2013