MVO informeert Vaste Kamercommissie VWS over verbetering vetzuursamenstelling MVO-sector

Op donderdag 30 mei jl. vond een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie VWS plaats over preventiebeleid. Met het oog op agendapunt 'voortgang verlaging zout en verzadigd vet in levensmiddelen' heeft het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) mede namens de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten (BNMF) de Kamercommissie per brief geïnformeerd over de activiteiten die door de sector worden verricht om de vetzuursamenstelling van producten te verbeteren.

Tijdens het Algemeen Overleg kwam naar voren dat er een Kamermeerderheid vóór wettelijke regulering op het gebied van zout en vet is, maar dat de minister heel duidelijk de lijn van zelfregulering door de industrie aanhoudt en de inzet van de industrie ook nadrukkelijk als positief noemt. Alle fracties roepen op tot verdergaande stappen op het gebied van voornamelijk zoutreductie in voedingsmiddelen. Met name de fracties ter linkerzijde pleiten voor acute regelgeving, andere fracties pleiten voor regelgeving als er eind 2014 geen verdere stappen door de industrie worden gezet.

Minister Schippers antwoordde dat ze overleg heeft gevoerd met industrie en retail en dat er grote inspanningen door de industrie worden geleverd. Ze wil het proces nu, nadrukkelijk via zelfregulering, versnellen door een landelijk Platform op hoog niveau op te richten waarbij de Topsector AgroFood betrokken zal worden. Dit Platform moet concrete doelstellingen met een afgebakend tijdpad en betere monitoring hebben. Het moet zichtbaar worden welke bedrijven/retail wel en niet meedoen met aanpassing van productsamenstelling.

 

Klik hier om de brief van MVO te downloaden.

Laatst gewijzigd: 24 december 2013