Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

In het staatsblad van 25 april 2013 is het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen gepubliceerd.

n dit besluit zijn regels gesteld in verband met de in 2011 gepubliceerde Europese Verordening Voedselinformatie aan consumenten (Verordening (EU) nr. 1169/2011). In het besluit is opgenomen dat het warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL) en het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen met ingang van 13 december 2014 worden ingetrokken.

 

Download hier het besluit.

Laatst gewijzigd: 24 december 2013