Aanpassing etiketteringsverordening plantensterolen en -stanolen

De Europese Commissie (EC) en de EU-lidstaten hebben in het Permanent Comité voor de Voedselketen en de Diergezondheid (PCVD), sectie GFL, recent besloten de verplichte etiketteringsvoorschriften aan te passen m.b.t. de goedgekeurde gezondheidsclaims over levensmiddelen met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen en/of fytostanolesters.

Door de EC zijn gezondheidsclaims goedgekeurd voor fytosterolen en fytostanolen met de daarbij vastgestelde gebruiksvoorwaarden. Voedingsmiddelen met toegevoegde fytostanolen en fytosterolen zijn exclusief bedoeld voor mensen die hun bloedcholesterolniveau willen verlagen. Daarom is het verplicht om daarover een statement op het etiket te vermelden zodat de juiste doelgroep wordt bereikt. De verplichte etiketteringsvoorschriften voor producten met fytostanolen en fytosterolen (zoals vastgesteld in Vo. 608/2004) zijn echter strijdig met de gestelde gebruiksvoorwaarden bij de goedgekeurde gezondheidsclaims. Om deze verwarrende tegenstrijdigheid op te lossen willen de EC en de EU-lidstaten dat Vo. 608/2004 wordt aangepast.

De volgende zin in Vo. 608/2004: 'Er wordt vermeld dat het product uitsluitend bedoeld is voor mensen die hun bloedcholesterolgehalte willen verlagen' moet daarom worden vervangen door de zin: 'Er wordt vermeld dat het product niet bedoeld is voor mensen die hun bloedcholesterolgehalte niet onder controle hoeven te houden'.

De voorgestelde tekst van de EC en de EU-lidstaten ligt ter overweging bij het Europees Parlement. Bij publicatie van de gewijzigde wettekst zal MVO u hierover informeren.

Laatst gewijzigd: 24 december 2013