31 januari 2013

Gezondheidsclaims geregeld

Sinds 14 december 2012 is de Europese lijst van generieke gezondheidsclaims van toepassing. Dit betekent dat voedingsmiddelenproducenten die een gezondheidsclaim op hun product willen zetten, alleen nog de keuze hebben uit 222 claims die wetenschappelijk zijn bewezen.

De Europese verordening voedings- en gezondheidsclaims stelt regels aan de toelating van voedingsclaims en gezondheidsclaims. Voedingsclaims zeggen iets over de samenstelling van het product. Ze benadrukken dat er in een product meer of juist minder van een bepaalde voedingsstof zit. Deze voedingsclaims, zoals 'natriumarm' en 'light', zijn sinds langere tijd geregeld.

Gezondheidsclaims beschrijven het verband tussen een voedingsstof in een levensmiddel en het effect op de gezondheid. Een voorbeeld hiervan is 'de vervanging van verzadigde vetten door onverzadigde vetten in de voeding draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed'. Het gebruik van gezondheidsclaims was tot nu toe niet duidelijk geregeld.

De lijst van 222 toegestane gezondheidsclaims is opgesteld door de Europese Commissie. Producenten konden hun gezondheidsclaims tot begin 2008 ter goedkeuring voordragen bij de Commissie. Deze claims moesten wetenschappelijk onderbouwd zijn. De Commissie heeft van de ingediende claims er ongeveer 4000 voorgelegd aan de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA is het Europees wetenschappelijk bureau op het gebied van voedselveiligheid. De EFSA heeft vervolgens 222 claims positief beoordeeld; alleen deze zijn vanaf 14 december toegelaten. Alle afgewezen en niet beoordeelde claims zijn vanaf dan dus niet meer toegestaan.

Overigens kunnen producenten nieuwe aanvragen indienen; pas als blijkt dat deze voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn en zijn toegevoegd aan de lijsten met goedgekeurde gezondheidsclaims mogen deze nieuwe gezondheidsclaims gebruikt ook worden.

De lijst met goedgekeurde claims vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 24 december 2013