Veterinair Informatie Punt (VIP) stopt eind dit jaar

De taken van het Veterinair Informatie Punt (VIP), onderdeel van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, behoren tot de niet-publieke taken niet die worden overgenomen door de overheid. Diverse brancheorganisaties in de dierlijke sectoren hebben ervoor gekozen de taken daarom zelfstandig te gaan uitvoeren. Er zal geen centraal VIP meer zijn. Momenteel is nog niet helder hoe de brancheorganisaties vanaf 1 januari 2014 de werkzaamheden zullen invullen.

Concreet houdt bovengenoemd besluit in dat er vanaf 1 januari 2014 geen VIP meer is bij de productschappen en dat u vanaf 1 januari voor vragen en problemen op veterinair gebied met betrekking tot de export naar derde landen contact moet opnemen met de brancheorganisatie in uw eigen sector. De nieuwe Ketenorganisatie MVO zal per 1 januari a.s. voor de MVO-keten (voornamelijk relevant voor de dierlijk-vetsector) als aanspreekpunt fungeren. De afstemming over nieuwe veterinaire certificaten en instructies zal in de toekomst tussen de brancheorganisaties, de NVWA en het ministerie van Economische Zaken (EZ) geschieden.

Laatst gewijzigd: 30 december 2014