10 februari 2014

Duurzame soja: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Omdat de wereldbevolking toeneemt stijgt de vraag naar soja en wordt het steeds belangrijker dat soja op een verantwoorde wijze wordt verbouwd. Nederlandse bedrijven die soja verwerken of verhandelen, waaronder de producenten van oliën en vetten, hebben daarom in 2011 een intentieverklaring getekend. Daarin legden ze vast dat ze in 2015 volledig zijn overgeschakeld op duurzame soja voor de Nederlandse markt. MVO werkt samen met bedrijven uit de sector en maatschappelijke organisaties aan concrete resultaten.

Samen voor beter
Soja wordt vooral toegepast in de vorm van sojameel voor veevoer. Daarnaast wordt in mindere mate ook gebruik gemaakt van sojaolie. De Nederlandse oliën- en vettenbedrijven ondersteunen de duurzame productie van soja. Zo is Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja opgericht, die ervoor moet zorgen dat duurzame soja in de hele voedselketen gebruikt wordt. Op wereldschaal neemt de MVO- sector actief deel in de Round Table on Responsible Soy (RTRS). De RTRS is een wereldwijd overlegplatform voor organisaties die bij de teelt van soja betrokken zijn. De RTRS heeft voor sociale thema’s en milieuthema’s criteria opgesteld waaraan duurzame sojateelt moet voldoen.

Marktcijfers
Europa is na China de grootst importeur van soja. Beide verwerken het grootste deel van de soja tot veevoer. Binnen Europa, dat in 2012 37,2 miljoen ton soja importeerde, is Nederland koploper met 8,3 miljoen ton. Daarmee is Nederland de op één na grootste importeur wereldwijd.

Import soja in miljoen ton in 2012 en verwerking

Import in Europa

37,2

Import in NL

 8,3

Verwerking in NL

 1,8

Duurzame soja

 0,3

Bron Ista/Mielke

Aankoop gecertificeerde soja
In 2012 werd van de 1,8 miljoen ton verwerkte soja 18% met een RTRS-certificaat ingekocht (300.000 ton). Ook in 2013 werd verantwoorde soja aangekocht. MVO werkt samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om de omschakeling naar duurzame soja daadwerkelijk te realiseren, aangezien dit ook een gezamelijke verantwoordelijkheid is.

Laatst gewijzigd: 13 februari 2014