20 februari 2014

Kamerbrief kabinetsreactie op WNF-rapport 'The Growth of Soy' Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op het rapport 'The Growth of Soy' van het Wereld Natuur Fonds (WNF)

Naar aanleiding van de vraag van de vaste commissie voor Economische Zaken om een kabinetsreactie op het rapport ‘The Growth of Soy’ van het WNF, heeft staatsscretaris Dijksma gereageerd. In een brief geeft zij aan dat het kabinet waardering heeft voor de kwaliteit van de analyses in het WN rapport en de aanbevelingen als ondersteuning ziet van het overheidsbeleid voor verduurzaming van agrogrondstoffen. In dit beleid neemt soja een belangrijke plaats in.

Verder geeft zij aan dat een belangrijk en specifiek onderdeel van het overheidsbeleid voor alle agrogrondstoffen, en dus ook voor soja, de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, banken en retail is om samen met maatschappelijke organisaties (NGO’s) in een private en mondiale multistakeholderssetting te komen tot nadere invulling en realisatie van de gewenste duurzaamheid. Ook zegt zij dat het kabinet zich zal blijven inzetten voor de gewenste nationale en internationale verduurzaming van de productie van belangrijke agrogrondstoffen, zoals soja. Dit gebeurt nationaal ondermeer door het stimuleren en onderhouden van de rechtstreekse dialoog met belanghebbenden (NGO’s, bedrijven, inclusief retail en financiële instellingen), en internationaal door ondermeer uitwisseling van informatie over de inzet op duurzame soja met een aantal belangrijke importlanden van soja in Europa en door dialoog met vooral betrokkenen in China en Brazilië.

MVO neemt in Nederland deel aan de overleggen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Link naar volledige brief.

 

 
Laatst gewijzigd: 20 februari 2014