27 februari 2014

Task Force Duurzame Palmolie reageert op TV uitzending van Kassa Groen TV-item over palmolie mist positieve ontwikkelingen

In de uitzending van dinsdag 25 februari kwam Nora van der Hoeven van Greenpeace aan het woord, die aandacht vroeg voor palmolie in relatie tot ontbossing. In de uitzending werd dit aspect slechts vanuit één zijde belicht, waardoor voor kijkers een onvolledig beeld is ontstaan.

De relatie tussen palmolie en ontbossing wordt al sinds jaren onderkend. De Task Force Duurzame Palmolie mist in de uitzending van Kassa Groen nuancering en vermelding van ondernomen stappen om die relatie te doorbreken. Bijvoorbeeld de nuancering dat als gevolg van bevolkingsgroei en de toename van de welvaart in landen als China en India, de vraag naar palmolie sterk blijft groeien. Door deze wereldwijde stijging van de vraag breiden de landbouwgebieden voor de teelt van palmolie zich uit. Zoals Greenpeace al vermeldde is het belangrijk ervoor te zorgen dat de uitbreiding op een duurzame manier plaatsvindt, met respect voor mens en milieu. Wereldwijd wordt er veel ondernomen om dat te bewerkstelligen.

De wereldwijd ondernomen stappen om ontbossing tegen te gaan kwamen in de uitzending niet aan de orde. Om de palmolieproductie duurzaam te maken is een internationaal platform opgericht waarin maatschappelijke organisaties, industrie en supermarktketens samenwerken, de ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO). De RSPO heeft criteria tot stand gebracht die een goede zorg waarborgen voor mens, dier en milieu en die naast het sociale en ecologische aspect ook rekening houden met economische aspecten. In de meeste palmolie-producerende landen draagt de handel in palmolie bij tot economische groei en armoedebestrijding.

De Task Force zet zich in om in Nederland te bewerkstelligen dat steeds meer RSPO gecertificeerde palmolie gebruikt wordt. Eind 2012 bedroeg het aandeel duurzame palmolie in Nederland 41% en het streven is 100% tegen eind 2015.

Ook andere aspecten van palmolie kwamen (éénzijdig) aan bod. In reactie op deze aspecten heeft de Task Force Duurzame Palmolie een brief verstuurd naar de redactie van Kassa Groen. MVO is initiatiefnemer en lid van de Task Force.

 

Laatst gewijzigd: 27 februari 2014