Bijeenkomsten Nationale Initiatieven en Europese RSPO 3 & 4 juni in Londen

Op 3 & 4 juni a.s. vinden er bijeenkomsten plaats van de Nationale Initiatieven in Europa voor duurzame palmolie en de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) in Londen. Beide bijeenkomsten hebben als thema: "100 % Certified Sustainable Palm Oil: Our shared Responsibility" en zullen ook dienen als opstart naar een nieuwe dialoog van de RSPO met keten en consument in het kader van de nieuwe 'EU food labelling' regelgeving vanaf december 2014.

Tijdens de bijeenkomst voor Nationale Initiatieven (3 juni) zullen ervaringen en uitdagingen richting een 100% uptake van duurzame palmolie tussen verschillende landen worden gedeeld en besproken. De Task Force duurzame palmolie zal hier namens Nederland met een delegatie bij aanwezig zijn.

De RSPO bijeenkomst (4 juni) is de eerste in een serie van interactieve dialogen de komende 6 maanden in Europa en zal onderwerpen bespreken als:

  • Is de RSPO certificatie de beste optie voor duurzame palmolie?
  • Hoe kunnen RSPO leden small-holder certificering opschalen?
  • Hoe moet de RSPO zich bezighouden met consumenten om deze actief betrokken te krijgen?
  • Wat zijn de grootste knelpunten in de duurzame palmolie keten en hoe kan de industrie deze verhelpen?
  • Is Europa capabel om de vraag naar duurzame palmolie te vergroten?

 

Meer informatie kan gevonden worden op: www.eurt.rspo.org

 

Laatst gewijzigd: 23 april 2014