NVWA gaat controleren op meldingsplicht laboratoria

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2017 bij diervoederlaboratoria controleren of zij de procedures naleven en bij geconstateerde onregelmatigheden in diervoeders hun meldingsplicht nakomen. Als niet aan de wet- en regelgeving wordt voldaan, zal handhavend worden opgetreden.

In de Wet dieren staat dat een ieder die diervoeders onderzoekt een meldingsplicht heeft als onregelmatigheden in diervoeders worden geconstateerd. In de Diervoederhygiëneverordening is de verplichting opgenomen dat bij normoverschrijding van dioxinegrenswaarden van plantaardige vetten en oliën en daarvan afgeleide producten dit moet worden gemeld bij de bevoegde autoriteit. Bij inspecties van de NVWA van 41 diervoederlaboratoria in 2015 en 2016 gaf 78% van de laboratoria aan op de hoogte te zijn van de meldingsplicht. 39% van de laboratoria gaf aan dat niet altijd duidelijk is of een aangeboden monster een diervoeder betreft. Dat gold ook voor situaties dat op dioxinen geanalyseerd moest worden. Omdat de laboratoria onvoldoende informeren bij de opdrachtgever naar de status van het te analyseren product, kunnen ze vaak niet voldoen aan hun meldingsplicht. Dat komt ook doordat de status van het te onderzoeken product - wel of geen diervoeder - vaak pas wordt bepaald na het uitvoeren van de analyses in het laboratorium (bijvoorbeeld bij import).

Als diervoederlaboratoria bij geconstateerde onregelmatigheden niet of niet op tijd de bevoegde autoriteit of afnemers inlichten, brengt dat risico's voor de gezondheid van mensen en dieren en voor het dierenwelzijn en het milieu met zich mee. De meldingsplicht is er om een beeld te krijgen van welke (mogelijk) onveilige en schadelijke grondstoffen en diervoeders in omloop zijn, zodat bedrijven op tijd de nodige maatregelen kunnen nemen.

De NVWA wil met de herinspecties van de diervoederlaboratoria in 2017 bereiken dat het voor laboratoria bij het aanbieden van het analysemonster vanaf het begin duidelijk is of het wel of niet om een diervoedermonster gaat. Laboratoria moeten altijd toetsen aan de wettelijke norm. Bij aangetroffen onregelmatigheden in een diervoedermonster moeten zij dit meteen aan de NVWA melden. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de NVWA.

Laatst gewijzigd: 17 februari 2017