NVWA-tarieven met laboratoriumcomponent verlaagd

De tarieven met een laboratoriumcomponent die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt dalen per 1 augustus 2019 gemiddeld 6,9%. Voor het bedrijfsleven levert dat in 2019 een kostenreductie op van circa € 250.000.

Sinds 1 juni 2019 zijn het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het RIKILT van Wageningen Research gefuseerd tot Wageningen Food Safety Research (WFSR). Als gevolg van deze fusie worden de tarieven van 5 categorieën retributies per 1 augustus aanstaande gewijzigd. Het gaat om de retributies Nationaal Plan Residuen vlees, Nationaal Plan Residuen melk, Nationaal Plan Residuen ei, Import hoog risico van levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid en Laboratoriumonderzoeken veterinair. Retributies zijn kosten voor keuringen en herinspecties die door de NVWA bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht.

De tarieven van de NVWA worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle gewijzigde tarieven staan op de website van de NVWA.

Bron: NVWA

Laatst gewijzigd: 22 juli 2019