NVWA tarieven vanaf 1 mei 2016

Het bedrijfsleven betaalt voor verschillende activiteiten die de NVWA uitvoert. Bijvoorbeeld voor inspecties, keuringen bij import en export en keuringen bij slachthuizen. Voor deze activiteiten gelden verschillende tarieven. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. De kosten worden volgens bedrijfseconomische principes doorberekend. Op 1 mei jl. zijn deze tarieven gewijzigd. M.n. voor de veehouder zijn de kosten flink gestegen. Zie de website van de NVWA voor meer informatie.

Laatst gewijzigd: 10 mei 2016