Oproep COV aangaande Afrikaanse varkenspest

De Nederlandse vee- en vleessector roept ondernemers op om de insleep van het Afrikaanse varkenspestvirus in Nederland te helpen voorkomen. Met de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in België vorige week is de zorg over een mogelijke insleep van het virus uit Oost-Europa naar Nederland verder toegenomen. Aangezien diverse MVO bedrijven locaties in Oost-Europa hebben c.q. contact hebben met Oost-Europese (transport)bedrijven, onderstreept MVO het belang van de oproep van het COV. Als het virus ook in Nederland opduikt, zal dit enorme economische en maatschappelijke gevolgen hebben.

Tijdens het spoedoverleg tussen bedrijfsleven en de overheid is ervoor gepleit op internationaal niveau meer aandacht te genereren voor de verspreiding van de ziekte via etenswaren, afkomstig van besmette varkens. De Nederlandse overheid heeft op verzoek van de COV een informatiefolder in diverse talen gemaakt en op de site van de NVWA geplaatst om reizigers en arbeidsmigranten te wijzen op het belang om geen producten van varkens of wilde zwijnen uit besmette landen mee terug naar Nederland te nemen. De regio is steeds meer in trek bij reizigers en in veel Nederlandse bedrijven zijn buitenlandse arbeidsmigranten werkzaam, zowel in vaste dienst als via uitzendbureaus en gespecialiseerde inleenbedrijven.

Voor meer informatie kunt t u terecht bij Richard van der Kruijk van de branchevereniging COV, rvdkruijk@COV.nl

Laatst gewijzigd: 19 september 2018