Home
Zoeken Menu

Over MVO

MVO is de ketenorganisatie voor oliën en vetten in Nederland. MVO is belangenbehartiger, spreekbuis en dienstverlener voor de oliën- en vettenbedrijven. We zetten ons in voor een duurzame en internationaal concurrerende keten.

Hierbij richten we ons op vier thema’s:

 • Duurzame ontwikkeling
 • Voeding en gezondheid
 • Voedsel- en diervoederveiligheid
 • Handelspolitiek

 

Wetenschappelijke consensus

MVO geeft informatie over de rol die vetten en oliën spelen in ons dagelijks leven. Onze informatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op officiële richtlijnen zoals de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de adviezen van het Voedingscentrum.
MVO richt zich op:

 • consumenten
 • diëtisten, huisartsen, voorlichtingsinstanties, JGZ-professionals en GGD'en
 • onderwijs
 • pers
 • horeca

MVO heeft diverse voorlichtingscampagnes, ontwikkelt brochures, presenteert zich op beurzen en symposia, geeft presentaties, en onderhoudt nauwe contacten met de wetenschap. 

Samenwerking

Voor de wetenschappelijke ondersteuning binnen het thema voeding heeft MVO een Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) ingesteld. De WAC garandeert de objectiviteit van MVO en draagt eraan bij dat de kernboodschappen van MVO wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Wetenschappelijke Advies Commissie

De WAC bestaat uit:

 • Prof. Em. Gerard Hornstra, NUTRI-SEARCH, Healthy Lipids Research and Consultancy
 • Prof. dr. ir. Koen Dewettinck, Laboratory of Food Technology and Engineering, Ghent University

 

Klankbordgroep

Daarnaast werkt MVO samen met een klankbordgroep die bestaat uit gezondheidsprofessionals. De klankbordgroep toetst of de materialen die MVO ontwikkelt goed bruikbaar zijn en aansluiten bij de behoeftes in de praktijk.

Voedsel Educatie Platform

MVO is aangesloten bij het Voedseleducatie Platform, een netwerk van organisaties en bedrijven die objectieve educatie over voeding bij kinderen belangrijk vinden. Het lesprogramma Smaaklessen is de basis van het Voedseleducatie Platform. Dit lesprogramma is, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken (EZ), ontwikkeld door het Steunpunt Smaaklessen en het Voedingscentrum.

Platform 0-4 jarigen

MVO is tevens lid van het Plaform 0-4 jarigen. Het hoofddoel van het platform is om een bijdrage te leveren aan een gezonder eetpatroon voor 0-4 jarigen. 

Verder 

KvK-nummer: 59196793

Rekeningnummer: NL39 ABNA 0564 7385 14

BTW-nummer: NL853362683B01

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. MVO heeft een privacy verklaring opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). De privacy verklaring informeert onder andere over:
 • De gegevens die MVO verzamelt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
 • De maatregelen die zijn genomen om persoonlijke informatie te beveiligen.
 • De rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens.

Lees hier de verklaring.

 

Deel deze pagina: