Over ons

MVO vertegenwoordigt 95% van de ondernemingen in Nederland die actief zijn in de keten van productie, verwerking en handel van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Wij behartigen de belangen van de sector in contacten met de overheid, politiek, maatschappelijke organisaties, wetenschap en media. Voor onze leden hebben we een platformfunctie en bieden we diensten aan. Daarnaast treden we op als de spreekbuis van de sector.

Onze bedrijven vormen een moderne keten die internationaal concurrerend, transparant, veilig, duurzaam en innovatief is.

De prioriteiten van onze industrie zijn:

 1. Voedsel- en diervoederveiligheid
  We bewaken en bevorderen de veiligheid en kwaliteit van onze grondstoffen, producten en productiemethoden. We staan voor een veilige en transparante keten en ontwikkelen en delen kennis, expertise en best practices.
 2. Duurzame ontwikkeling
  We bevorderen de duurzame productie van grondstoffen. We ondersteunen de bioraffinage en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van food, feed, materialen en energie. We stimuleren een duurzame en energie-efficiënte manier van werken, en zetten ons in voor de transitie naar een circulaire economie.
 3. Voeding en gezondheid
  We leveren een bijdrage aan een gezonde voeding, met aandacht voor goede voedingswaarden en smaak van voedingsmiddelen. We zetten ons in voor zinvolle levensmiddelenwetgeving op nationaal en Europees niveau.
 4. Handelspolitiek
  We pleiten voor een eerlijk internationaal speelveld met onbelemmerde toegang tot zowel grondstoffen als relevante exportmarkten. We zetten ons in voor het slechten van handelsbarrières.

Grote economische betekenis
Met een importwaarde van 11,5 miljard euro en een exportwaarde van 10,2 miljard euro (2018) is de oliën- en vettenindustrie een van de grootste agrofood sectoren in Nederland. Onze sector behoort tot de grootste verwerkers van oliehoudende zaden en tropische oliën in Europa en is toonaangevend in raffinage, bewerking, opslag en transport van oliën en vetten.

Brede en moderne keten
De bedrijven die tot de keten worden gerekend zijn: verwerkers van oliehoudende zaden; producenten van gesmolten dierlijk vet; bedrijven die oliën en vetten raffineren en verder bewerken; handelaren in oliezaden, oliën en vetten; vetveredelaars; opslagbedrijven en gespecialiseerde transportondernemingen; en bedrijven die oliën en vetten verwerken in levensmiddelen, diervoeder, oleochemie, biobrandstof of andere biobased producten. De keten omvat ook bedrijven die diensten verlenen zoals laboratoria, surveyors, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Onze corporate brochure vindt u hier.

Onze privacy verklaring vindt u hier.

Last modified: April 12, 2021 11:53