3 december 2018

Palmoliediscussie gedurende begrotingsdebat BHOS Motie ingediend om import van palmolie op korte termijn drastisch te verminderen.

Vorige week donderdag is in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van de begroting BHOS voortgezet. Ook bij deze voortzetting is palmolie weer aan de orde geweest, met name via de inbreng van Esther Ouwehand (PvdD). Zij heeft uiteindelijk een motie om de import van palmolie op korte termijn te verminderen ingediend. Minister Kaag heeft deze motie, waarover dinsdag a.s. (4 december) zal worden gestemd, ontraden. Minister Kaag wijst hierbij onder meer op de efficiëntie van het gewas, de lastige vervangbaarheid en de inzet op verduurzaming.

MVO is eveneens tegen deze motie en neemt samen met andere stakeholders stappen om deze motie te ontraden. 

Laatst gewijzigd: 3 december 2018