Productinnovaties voor een gezonder voedingspatroon

Om initiatieven te stimuleren die zijn gericht op het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking, wordt elk jaar de Jaarprijs Goede Voeding uitgereikt. Het achterliggende doel van de Jaarprijs is het prikkelen van industrie en handel om gezondheidsaspecten mee te nemen bij productontwikkeling en productinnovaties, waardoor het voor de consument gemakkelijker kan worden een gezondere keuze te maken.

Gezonder productaanbod
Producten die tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 op de markt zijn gebracht, komen voor de prijs in aanmerking. Vanaf 1 april tot 1 september 2015 kunnen producenten van levensmiddelen hun inschrijving insturen via www.jaarprijsgoedevoeding.nl. De prijs is bedoeld voor voedingsmiddelenbedrijven die hun producten vanuit een gezondheidsperspectief hebben verbeterd, bijvoorbeeld door minder zout, verzadigd vet, suiker of meer vezel te gebruiken. De communicatie rond een product en de aanzet tot gezonder gedrag tellen mee bij de beoordeling. Ook basisvoedingsmiddelen komen in aanmerking voor deelname.

Jury
De jury van de Jaarprijs Goede Voeding 2015 bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen die in Nederland betrokken zijn bij voeding, voedselproductie en communicatie daarover. De jury selecteert drie genomineerden waarna het publiek de mogelijkheid krijgt zijn stem uit te brengen via de website van de Jaarprijs. Op 24 november 2015 wordt de winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2015 bekend gemaakt tijdens een middagsymposium over de praktische kant van herformulering van producten. De winnaar van de prijs mag gedurende een jaar het logo van de Jaarprijs Goede Voeding voeren.

Verantwoord Frituren
In 2005 won de MVO-campagne Verantwoord Frituren de Jaarprijs Goede Voeding. De campagne heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van de consumptie van verzadigd vet en transvet in Nederland. Met de toekenning van de prijs moedigde het Voedingscentrum, destijds de organisator van de Jaarprijs, de voortzetting van de campagne aan en gaf het aan de boodschap van de campagne te ondersteunen.

Sinds 2011 wordt de Jaarprijs Goede Voeding uitgegeven door MYbusinessmedia onder de vlag van de voedingstijdschriften voor professionals: Voeding Nu en VMT.

 

Laatst gewijzigd: 6 mei 2015