RASFF Annual Report 2013

Recentelijk is het jaarrapport van RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) over 2013 gepubliceerd.

RASFF fungeert inmiddels al 35 jaar als een effectief systeem om informatie te delen tussen nationale voedselveiligheid autoriteiten binnen de EU en EFSA. Dankzij RASFF zijn diverse voedselveiligheidsrisico's afgewend voordat ze schade konden toebrengen aan Europese consumenten.

In 2013 zijn 3205 orginele meldingen binnengekomen via RASFF, ca. 9% minder dan in 2012.   De meldingen die vorig jaar in het systeem werden gedaan gaven aanleiding tot 5.158 secundaire meldingen. Deze laatste kunnen leiden tot een reeks maatregelen zoals het uit de handel of in beslag nemen van voedingswaren en hun vernietiging. Ongeveer 85% van de meldingen had betrekking op voeding, 7% op materialen die met voeding in aanraking komen en 8,5% op diervoeders. 

Zie het RASFF Annual Report 2013 voor meer informatie.

  


 

 

Laatst gewijzigd: 27 juni 2014