10 december 2014

Richtlijnen goede voeding 2015: openbare commentaarronde

De Gezondheidsraad zal het advies Richtlijnen goede voeding 2015 na de zomer van 2015 uitbrengen. In het kader van dit adviestraject heeft de commissie Richtlijnen goede voeding 2015 ongeveer 25 achtergronddocumenten in concept opgesteld over het verband tussen nutriënten, voedingsmiddelen en voedingspatronen en de kans op veelvoorkomende chronische ziekten. Begin 2015 zal een openbare commentaarronde van start gaan voor deze achtergronddocumenten.

Vanaf januari zullen elke maand ongeveer vijf achtergronddocumenten beschikbaar worden gesteld voor commentaar. De termijn voor het leveren van commentaar is vier weken. De achtergronddocumenten zijn in het Nederlands opgesteld.

Bron: www.gezondheidsraad.nl

Laatst gewijzigd: 10 december 2014